Mundurowi szukają grobów polskich policjantów na Litwie

Stowarzyszenie Opieki nad Grobami Policjantów na Wschodzie prosi o pomoc w poszukiwaniu grobów skrywających szczątki policjantów II RP na terenie dzisiejszej Litwy.

zw.lt
Mundurowi szukają grobów polskich policjantów na Litwie

Fot. Ewelina Mokrzecka

„Naszym celem jest zewidencjowanie pozostałych do dziś mogił policyjnych oraz odnalezienie, tych już niestety niejednokrotnie zrównanych z ziemią miejsc pochówku policjantów II RP oraz podjęcie starań ich godnego oznaczenia i uczczenia. Mamy świadomość, że czas zrobił swoje i duże ich części nie da się już odnaleźć, ale chcemy ratować to, co się jeszcze da uratować. Wiemy, że są to ostatnie chwile gdy możemy rozmawiać z przedwojennymi mieszkańcami Kresów, którzy mogliby nam wskazać takie mogiły” – apelują prezes zarządu stowarzyszenia, nadkomisarz w stanie spoczynku Andrzej Sprycha i sekretarz zarządu stowarzyszenia, podinspektor Piotr Smaga.

Okres II RP, a więc i czas wojny polsko-bolszewickiej oraz nie zawsze spokojny okres międzywojnia, a także tragiczny wrzesień 1939 r. spowodowały, że na wielu kresowych cmentarzach pojawiły się mogiły ludzi w granatowych mundurach. Oni też, podobnie jak żołnierze, umierali i ginęli z polskim orłem na czapce oraz niejednokrotnie z karabinem w ręku. Im też przywrócić wypada pamięć, a miejscom ich pochówku godny wygląd i szacunek – przypominają członkowie stowarzyszenia.

Jak podkreślają, ich działalność przynosi wymierne efekty. W 2013 r. udało się odrestaurować zapomniany i opuszczony grób śp. inspektora Władysława Sobolewskiego – oficera Policji Państwowej – który zmarł jeszcze w okresie międzywojennym. Był to wysokiej rangi polski policjant i naukowiec. Do dziś na jego badaniach opiera się spora część kryminalistyki. Jego imię nosi główna aula Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie kształcą się oficerowie polskiej policji.

Wszelkie informacje czy nawet sugestie dotyczące lokalizacji grobów przedwojennych policjantów stowarzyszenie prosi kierować na adres: 02-647 Warszawa ul. Bachmacka 2/41 lub elektronicznie na adres mailowy: stowarzyszenie.policja@wp.pl.

PODCASTY I GALERIE