Msza św. w intencji ks. Józefa Obrembskiego

Katolicy na Litwie obchodzą dzisiaj święto Bożego Ciała. W Mejszagole z tej okazji została odprawiona msza św. w intencji ks. Józefa Obrembskiego.

zw.lt
Msza św. w intencji ks. Józefa Obrembskiego

Fot. Antoni Radczenko

W tym roku mija 4. rocznica śmierci ks. Józefa Obrembskiego, który posługę kapłańską w mejszagolskiej parafii pełnił w latach 1950-2011.

Mszę odprawił ks. Józef Aszkiełowicz.

Wieczorem w Muzeum ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole odbędzie się poświęcenie tablicy informacyjnej, ufundowanej przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży oraz wyświetlenie filmu „Patriarcha Wileńszczyzny”.

Józef Obrembski urodził się w 1906 r. w Skarżynie Nowym, a zmarł w 2011 r. w Mejszagole. W 1926 rozpoczął studia w seminarium duchownym w Wilnie, kształcił się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego. 12 czerwca 1932 przyjął święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął od wikariatu w Turgielach. Od 1950 pełnił obowiązki proboszcza w Mejszagole. Mimo zakazów prowadził działalność duszpasterską: katechezę wśród dzieci, udzielał sakramentów świętych (również potajemnie), jeździł po kolędzie, odwiedzał chorych. Wielokrotnie był przesłuchiwany przez funkcjonariuszy sowieckiej służby bezpieczeństwa.

Władze regionu wileńskiego nadały mu tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego. W 2008 otrzymał z rąk ambasadora Janusza Skolimowskiego pierwszą na Litwie Kartę Polaka. 19 marca 2007 Szkole Średniej w Mejszagole uroczyście nadano imię ks. Józefa Obrembskiego.

PODCASTY I GALERIE