MSW proponuje plan rozwoju Wileńszczyzny

Minister spraw wewnętrznych Eimutis Misiūnas przedstawił pod obrady rządu plan zrównoważenia rozwoju Litwy Południowo-Wschodniej, czyli Wileńszczyzny. Rząd ma przeznaczyć na ten cel 60 mln euro.

BNS
MSW proponuje plan rozwoju Wileńszczyzny

Fot. BNS/Julius Kalinskas

W opinii MSW największym wyzwaniem jest infrastruktura i sieć usług publicznych, które nie odpowiadają zapotrzebowaniom mieszkańców regionu, zbytnia koncentracja terytorialna poszczególnych grup mieszkańców oraz brak zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Zgodnie z planem resortu na Wileńszczyźnie ma powstać dodatkowo co najmniej dziesięci instytucji, świadczących usługi wielofunkcyjne. Ma być utworzony regionalny system komunikacji publicznej. Zaś zadaniem priorytetowym będzie zachęcenie inwestorów w celu wzmocnienia potencjału gospodarczego.

Plan zrównoważonego rozwoju Wileńszczyzny MSW przygotowuje we współpracy z resortami oświaty i nauki, kultury, transportu, finansów, gospodarki i ochrony kraju. Z prace są również zaangażowani Departament Mniejszości Narodowych i samorządy.

PODCASTY I GALERIE