Można wesprzeć osoby karane za dwujęzyczne tablice z nazwami ulic

Z inicjatywy Wileńskiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie w banku Bank DNB zostało otwarte konto z dopiskiem ''Solidarność'', na które przekazując pieniądze można wesprzeć osoby karane za dwujęzyczne tablice z nazwami ulic. Wsparcie finansowe można udzielać w litach, złotych, euro i dolarach amerykańskich.

zw.lt
Można wesprzeć osoby karane za dwujęzyczne tablice z nazwami ulic

Fot. Ewelina Mokrzecka

Więcej mer rejonu solecznickiego, przewodniczący ZPL rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz:

Zdzisław Palewicz

Wileński Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie
Kod organizacji: 186485331
Konto: Bank „DNB” Lietuva, NIP 40100
Rachunek LT09 4010 0510 0181 1612
z dopiskiem „SOLIDARNOŚĆ”

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej