Mosty Poetyckie – Międzynarodowy Festiwal Poezji w Sieci

Mosty Poetyckie – Międzynarodowy Festiwal Poezji w Sieci odbędzie się w niach 31 maja – 7 czerwca 2020 r. Będzie to pierwszy na Litwie międzynarodowy festiwal poezji w sieci. Za pośrednictwem forów społecznościowych publiczność może zobaczyć i usłyszeć poetów ze wszystkich kontynentów prezentujących swe utwory w wielu językach świata, a także poetów litewskich tworzących po litewsku oraz w językach mniejszości narodowych.

zw.lt
Mosty Poetyckie – Międzynarodowy Festiwal Poezji w Sieci

Fot. Joanna Bożerodska

Z inicjatywą organizacji festiwalu wystąpiły dwa litewskie stowarzyszenia twórcze, Nowa Awangarda Wileńska i Slinktys. Ideą przewodnią festiwalu jest zapewnienie miłośnikom poezji stałego i żywego kontaktu z twórcami w warunkach kwarantanny. Dzięki włączeniu się do organizacji festiwalu sieci Instytutów Polskich na świecie, a także zagranicznych partnerów, m. in. konsorcjum wydawniczego Sial Pigmalión, udało się w krótkim czasie zaprosić do udziału
w festiwalu około 80 autorów z 23 krajów.

Najliczniejsi są uczestnicy z Litwy i Polski. Reprezentują wszystkie pokolenia, regiony i większe miasta obu krajów. W przypadku Polski ważny jest udział w festiwalu przedstawicieli władz wszystkich ogólnopolskich stowarzyszeń literackich, w przypadku Litwy zaś najliczniejszych litewskich mniejszości narodowych. Poeci prezentują swe utwory w nagraniach filmowych,
a ich teksty są przedstawione na ekranie w przekładach na języki polski i litewski.

Festiwal odbędzie się w dniach 31maja – 7 czerwca na witrynach festiwalowych na najbardziej uczęszczanych forach społecznościowych. Oprócz nagrań utworów poetyckich redaktorzy festiwalu, Dominika Olicka, Romuald Ławrynowicz i Juozas Žitkauskas przedstawią widzom
i słuchaczom inne atrakcje związane z kulturą Litwy.

Organizatorzy: Slinktysasociacija, Nowa Awangarda Wileńska oraz Instytut Polski w Wilnie. Festiwal odbywa się w ramach działalności litewskiej sieci EUNIC.

Partnerzy: Związek Pisarzy Litwy, Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich i grupo editorial Sial Pigmalión.

PODCASTY I GALERIE