Most Miłosierdzia: Chcemy być razem z naszymi litewskimi przyjaciółmi

Radio Znad Wilii oraz polska fundacja Christiani kontynuują wspólne działania na rzecz szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego na Litwie i w Polsce oraz budowania mostu braterstwa pomiędzy narodami. W sobotę do Wilna przybyli przedstawiciele kilku organizacji chrześcijańskich z Polski - intencją ich wizyty jest dwudniowa pielgrzymka śladami Bożego Miłosierdzia w Wilnie oraz udział w uroczystościach beatyfikacyjnych Teofiliusa Matulionisa, który był jednym z pierwszych propagatorów kultu Bożego Miłosierdzia na Litwie.

zw.lt

Na zaproszenie Radia Znad Wilii do Wilna przybyli Krystyna Lachowicz, prezes Fundacji Christiani, Adam Pietrzak, przedstawiciel Stowarzyszenia Przymierze Rodzin z Warszawy, Waldemar Rataj z Towarzystwa Pracy i Solidarności Chrześcijańskiej Ecce Homo i inni.

Deklaracja inicjująca współpracę Radia Znad Wilii i Fundacji Christiani została podpisana 22 kwietnia tego roku i odczytana w Wilnie i w Krakowie -dwóch stolicach Miłosierdzia. Do inicjatywy dołączyli duchowni, stowarzyszenia katolickie, działacze społeczni i ludzie biznesu w Polsce i na Litwie. Obecna wizyta na Litwie jest kontynuacją tej współpracy.

„W tej pielgrzymce mamy poczucie wagi tej historycznej chwili, kiedy to właśnie w Wilnie po raz pierwszy zostanie wyniesiony na ołtarze tutejszy duchowny, związany z tym kawałkiem ziemi, ale będący jednym z nas, wyznawców Chrystusowego Kościoła. Chcemy tutaj być razem z naszymi przyjaciółmi z Litwy, wspólnie się modlić, zaczerpnąć z tego wielkiego świadectwa Kościoła, który był tak prześladowanym kościołem, i wspólnie się cieszyć” – podkreśla Krystyna Lachowicz.

„To, co dzisiaj nas spotyka, to niezwykłe wydrzenie, daje nam świdomość, że jesteśmy w Kościele Chrystusowym i granice państw nie stanowią żadnej przeszkody, by kultywować to, co jest piękne. Jesteśmy w stanie kochać i czcić wszystkich tych, którzy kochają Chrystusa” – dodaje Adam Pietrzak z Przymierza Rodzin. Stowarzyszenie to prowadzi w Warszawie cztery szkoły katolickie, których celem jest wychowywanie młodzieży w duchu wartości.

„Powinniśmy pamiętać o tradycji miłosierdzia jako pewnej postawie stale obecnej w naszej kulturze, obecnej przez wieki. Z tego powodu jesteśmy w Wilnie, by przypomnieć sobie, jak tymi drogami podążała św. Faustyna, ale podążali także inni święci, którzy ożywiali tę naszę kulturę, i też kulturę litewską, do której chcemy się odnieść, bo jest ona dla nas interesująca. Przyjechaliśmy tego się uczyć. Postać bp Teofiliusa Matulionisa jest inspirująca między innymi jako postać organicznika. Mówimy o jego męczeństwie, ale to była też konsekwentna praca dla kościoła i chwały Chrystusa, także dla tego doczesnego dobra, jakie mogło być w warunkach totalitaryzmu. To właśnie fenome, jak twórczy temperament człowieka bożego może przekstzałcić się w takie dzieło, do którego odnosimy się do dnia dzisiejszego” – mówi Waldemar Rataj z Towarzystwa Ecce Homo.

Podczas swojego pobytu w Wilnie goście odwiedzili redakcję Radia Znad Wilii, modlili się w Katedrze Wileńskiej oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W niedzielę odwiedzili domek św. Faustyny na Antokolu, kościoł pw. św.św. Piotra i Pawła oraz byli obecni na uroczystości beatyfikacyjnej abp Matulionisa na placu Katedralnym.

Przedstawiciele organizacji katolickich z Polski nawiązali także kontakty z różnymi organizacjami na Litwie, rozmawiając z nimi o formach dalszej współpracy na rzecz szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej