Most Miłosierdzia Bożego: Z Litwą łączy nas historia

W minioną sobotę w Wilnie i Krakowie została odczytana deklaracja inicjująca działania Polaków i Litwinów na rzecz szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego i budowania mostu braterstwa pomiędzy obu narodami.

Most Miłosierdzia Bożego: Z Litwą łączy nas historia

Fot. Joanna Bożerodska

„Stajemy również z gorącą modlitwą, by łączyć się Mostem Miłosierdzia z naszymi braćmi i siostrami na Litwie. Łączy nas z nią historia i drogi wiary. Stąd też nasze gorące modlitwy” – powiedział podczas kazania ks. Bolesław Karcz w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie.

W Krakowie wczoraj (22 kwietnia) odbyła się również konferencja „Kraków i Wilno w kontekście Bożego Miłosierdzia – wspólne dziedzictwo i odpowiedzialność”, na której został zaprezentowany projekt „Kraków-Wilno. Most Miłosierdzia Bożego”
Deklaracja została ogłoszona z inicjatywy Fundacji Christiani. Wsparły ją Towarzystwo Pracy i Solidarności Chrześcijańskiej Ecce Homo, Fundacja Wolność i Demokracja oraz Radio Znad Wilii.

„Pragniemy jako Polacy i Litwini odnaleźć w orędziu Miłosierdzia Bożego twórczą odpowiedź na problemy współczesnego człowieka, Kościoła i świata, przekazując z Krakowa i z Wilna, Europie i współczesnemu światu, że to właśnie orędzie o Miłosierdziu Bożym jest najlepszym kodeksem etyczny” – napisano m.in. w deklaracji.

Prezes zarządu fundacji „Christiani“ Krystyna Lachowicz odwiedziła wczoraj Wilno. Zdaniem Lachowicz „jest wciąż nie wykorzystany wspaniały potencjał kultu Miłosierdzia Bożego do budowania relacji między naszymi narodami”. Zaznacza, że w Polsce i na Litwie „jest wiele osób, środowisk, które są zmęczone obecnym stanem wzajemnych relacji Polaków i Litwinów opartych na nieufności, które chcą budować nową rzeczywistość współpracy w oparciu o braterstwo i przyjaźń”.

Krystyna Lachowicz poinformowała, że w ramach zainicjowanego projektu będą się odbywały dyskusje i spotkania, a także inne działania.

PODCASTY I GALERIE