Morawiecki: Jest szansa na dobre relacje

"Myślę, że jest duża szansa na otwarcie dobrych relacji, może nawet bardzo dobrych relacji polsko-litewskich w najbliższych latach" - powiedział wicepremier polskiego rządu Mateusz Morawiecki po złożeniu wieńca na grobie Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie. Wicepremier przebywał w Wilnie w związku z oficjalnym otwarciem łącza energetycznego LitPol Link. Podczas wizyty spotkał się między innymi z premierem Algirdasem Butkevičiusem oraz z przedstawicielami polskiej społeczności na Litwie.

Małgorzata Kozicz
Morawiecki: Jest szansa na dobre relacje

Fot. Małgorzata Kozicz

„Na pewno nasz rząd będzie o te dobre relacje zabiegał. Będzie również zabiegał o to, żeby one były wzajemne, szczere, uczciwe” – powiedział Mateusz Morawiecki.

Spotkanie z szefem litewskiego rządu Morawiecki ocenił pozytywnie.

„Miałem bardzo dobre spotkanie z premierem Butkevičiusem. Wymieniliśmy informacje na temat naszych priorytetów, premier Butkevičius zaproponował, żebyśmy sformalizowali sposób podejścia do naszej wymiany gospodarczej – żeby stworzyć polsko-litewskie forum współpracy gospodarczej. Zaprosił polską delegację w przyszłym roku tutaj na Litwę. Myślę, że przyjedzie ze mną wielu ważnych przedstawicieli życia gospodarczego w Polsce, a w 2017 roku my serdecznie zapraszamy delegację litewską do Polski” – poinformował wicepremier RP.

Jak dodał, podczas spotkania zostały również poruszone sprawy Polaków na Litwie.

„Pan premier przyjął do wiadomości wszystko to, na czym nam zależy w tych relacjach, żeby były one jak najbardziej pozytywne” – powiedział Morawiecki.

Rano podczas spotkania w stołecznym hotelu Narutis wicepremier Mateusz Morawiecki spotkał się z sygnatariuszem Aktu Niepodległości Litwy Czesławem Okińczycem oraz przewodniczącym AWPL, posłem do PE Waldemarem Tomaszewskim. W spotkaniu wzięli udział także sekretarz stanu MSZ RP Jan Dziedziczak oraz ambasador RP Jarosław Czubiński. Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące sytuacji mniejszości polskiej na Litwie.

„Cieszę się, że wicepremier Mateusz Morawiecki zauważył, że są różne punkty widzenia funkcjonowania mniejszości polskiej na Litwie i to, jak mają się rozwijać stosunki polsko-litewskie. Mimo że istniejące problemy nie są postrzegane różnie, ich realizacja lub załatwianie wymaga rożnych taktyk i rożnych strategii. W związku z czym trzeba rozmawiać szeroko i ze wszystkimi” – oświadczył po spotkaniu Czesław Okińczyc.

„Rozwiązanie problemów Polaków na Litwie jest przeciągane. Jest wielka szansa, że problemy te będą rozwiązane, bo innego wyjścia nikt nie widzi” – powiedział Waldemar Tomaszewski.

PODCASTY I GALERIE