Montvydaitė: Ustawa o mniejszościach jest potrzebna do wspólnej współpracy

Rozumiem znaczenie zachowania własnej tożsamości – podczas spotkania z przedstawicielami mniejszości polskiej na Litwie, które odbyło się we czwartek (1 października) w Domu Kultury Polskiej w Wilnie powiedziała dyrektorka Departamentu Mniejszości Narodowych Vida Montvydaitė.

Ewelina Mokrzecka
Montvydaitė:  Ustawa o mniejszościach  jest potrzebna do wspólnej współpracy

,,Jest to jedno z pierwszych spotkań z przedstawicielami mniejszości narodowych. Departament został odtworzony 1 lipca. To nieduża instytucja licząca 14 osób” – na wstępie o departamencie powiedziała Montvydaitė oraz przedstawiła nowego pracownika instytucji – Artura Zapolskiego, który ma być łącznikiem liderów polskiej mniejszości z departamentem.

Zachowanie tożsamości

Szefowa Departament Mniejszości Narodowych, że jednym z priorytetów działalności instytucji jest poszukiwanie różnych form dialogu oraz przyciąganie do wspólnego działania młodzieży. Jako przykład wymieniła Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie. Montvydaitė zaznaczyła, że polityka praw mniejszości narodowych na Litwie jest sukcesywnie wdrażana w życie, nie ukrywała natomiast, że uchwalenie Ustawy o mniejszościach narodowych jest niezbędne. ,,Ustawa o mniejszościach narodowych jest potrzebna jako narzędzie do wspólnej współpracy (…). Rozumiem znaczenie zachowania własnej tożsamości” – oświadczyła.

Z sali padło wiele pytań o kwestie finansowe. ,,Na razie nie możemy mówić o budżecie, gdyż obecnie znajduje się w sejmie” – mówiła Montvydaitė, raz jeszcze podkreślając, że najchętniej finansowane będą inicjatywy młodych. ,,Musimy wciągać do naszej działalności młode osoby, żeby kontynuowały naszą działalność. W jaki sposób mamy to zrobić? Jak zachęcić, zainteresować? Jak możemy ich oderwać od świata wirtualnego?” – zastanawiała się szefowa departamentu.

Piłka jest po stronie sejmu

Obecny na spotkaniu prezes Związku Prawników Polaków na Litwie Grzegorz Sakson zapytał, czy departament wesprze projekt Ustawy o mniejszościach narodowych. ,,Wspieramy przyjęcie ustawy, ale nie możemy w żaden sposób ingerować. Obecnie piłka jest po stronie sejmu. To sejm powinien rozpatrzyć ten projekt”- poinformowała Montvydaitė oraz dodała, że premier Algirdas Butkevičius zabiega o spotkanie z przedstawicielami mniejszości narodowych.

Kierownik Działu Kultury, Sportu i Turystyki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Edmund Szot zarzucił departamentowi, że Litwa nie wywiązuje się z zobowiązań zawartych w traktacie z 1994 roku oraz zapytał, czy są ludzie, którzy mogliby to zmienić. ,,To właśnie wy, Państwo, jesteście tymi ludźmi, którzy muszą prowadzić dialog” – odpowiedziała Montvydaitė.

Potrzebny jest dialog

,,To, że Pani Vida przyszła jest dobre. Nie możemy tylko prosić, a musimy również proponować. Możemy być partnerami” – zauważył prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy Henryk Malewski oraz dodał, że departament w celu zyskania przyjaciół wśród polskiej mniejszości powinien zrobić pewne kroki, rozwiązać pewne problemy. ,,Rozmowy są dobre, ale potrzebne też pewne kroki, bo to dialog, jak pomiędzy głupim i ślepym” – podkreśliła prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Alicja Klimaszewska.

Montvydaitė zapewniła, że spotkania z przedstawicielami mniejszości polskiej na Litwie będą się odbywać co jakiś czas.

Departament Mniejszości Narodowych został odrodzony 1 lipca 2015 roku. Wcześniej departament działał przy rządzie do 2010 roku, ale później został zlikwidowany przez liberalno-konserwatywną koalicję. Od 2010 r. sprawami mniejszości narodowych zajmowało się Ministerstwo Kultury.

PODCASTY I GALERIE