Montvydaitė, Radczenko i Miksza na konferencji EFHR

W poniedziałek, 29 października br., Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) organizuje konferencję, podczas której prelegenci oraz uczestnicy konferencji są zapraszani do dyskusji na temat sytuacji mniejszości narodowych na Litwie.

zw.lt
Montvydaitė, Radczenko i Miksza na konferencji EFHR

Fot. Joanna Bożerodska

I chociaż w 2000 r. Litwa bez żadnych wyjątków ratyfikowała Konwencję ramową o ochronie praw mniejszości narodowych, wyrażając tym samym swoją zgodę na zapewnienie praw wymienionych w dokumencie, od 2010 r. w kraju nie ma Ustawy o mniejszościach narodowych. Czy taka ustawa jest konieczna? W jaki sposób państwo powinno zagwarantować prawa mniejszości? Podczas spotkania przedstawiciele organizacji międzynarodowych, eksperci prawni i inni uczestnicy konferencji spróbują odpowiedzieć na te oraz inne istotne pytania.

„Prawa mniejszości narodowych w aktach prawnych Republiki Litewskiej”; „Przygotowanie ustawodawstwa krajowego, regulującego prawa mniejszości narodowych: co, według Rady Europy, jest poprawne, a co – nie”; „Specjalny sprawozdawca ONZ ds. Mniejszości: mandat i działania”; „Prawa mniejszości narodowych: aspekty integracji i tożsamości” – to tylko część tematów, które zostaną predstawione na międzynarodowej konferencji pt. „Regulacja prawna dotycząca mniejszości narodowych – teoria i praktyka”.

Prelegenci konferencji: Ewelina Dobrowolska, prawnik Europejskiej Fundacji Praw Człowieka; dr Ljubica Djordjevic, Europejskie Centrum do Spraw Mniejszości; dr Fernand De Varennes, Specjalny sprawozdawca ONZ ds. Mniejszości; dr Vida Montvydaitė, Kierownik Departamentu ds. mniejszości narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej; Anton Thomsen, doradca polityczny w Biurze Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości; Aleksander Radczenko, prawnik, członek zarządu Polskiego Klubu Dyskusyjnego; dr Katarzyna Miksza, docent Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie; Karolis Dambrauskas, doktorant oraz młodszy pracownik naukowy w Instytucie Badań Etnicznych Litewskiego Centrum Badań Społecznych oraz dr Łukasz Wardyn, Ekspert ds. Mniejszości.

Na konferencję zapraszani są wszyscy chętni, a zwłaszcza pracownicy urzędów państwowych, naukowcy, osoby pracujące w sferze ochrony praw człowieka, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mniejszości narodowych oraz prawnicy.

Podczas konferencji zostaną wygłoszone opinie i zalecenia ekspertów w sprawie rozwiązania problemów mniejszości narodowych, będzie możliwość zadania pytań na ten temat.

PODCASTY I GALERIE