Monkevicius: Zamierzam słuchać, wspierać i pomagać

„Przychodzę z zamiarem porozumienia się z całą społecznością systemu oświaty. Zamierzam słuchać, wspierać i pomagać, a wszystko to  dla dobra naszych uczniów i nauczycieli" - powiedział Algirdas Monkevicius, minister nauki, oświaty i sportu.

zw.lt
Monkevicius:  Zamierzam słuchać, wspierać i pomagać

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Gość naszego Salonu Politycznego obiecał, że dogłębnie zbada sprawę egzaminu maturalnego z języka litewskiego i literatury i dlaczego wyniki z tego egzaminu wśród abiturientów szkół polskich są gorsze. Minister obiecał też rozważyć kwestię  uznawalności egzaminu z języka polskiego i literatury, tak, by wynik z tego egzaminu również  uwzględniany przy wstępowaniu na wyższe uczelnie.

PODCASTY I GALERIE