Moniuszko w kościele Świętego Ducha w Wilnie

W roku Moniuszkowskim w Wilnie nie brakowało wydarzeń upamiętniających kompozytora. Jednym z ostatnich akcentów tego roku był wyjątkowy koncert w kościele Św. Ducha „Muzyka religijna Stanisława Moniuszki”. Wyjątkowy, bo tym razem mieszkańcy Wileńszczyzny nie tylko słuchali, ale także śpiewali utwory Moniuszki. Jego program wypełniła wykonana liturgicznie, zgodnie z przeznaczeniem Msza a-moll Stanisława Moniuszki na sopran, alt, chór żeński i organy oraz pieśni religijne. Wykonawcami koncertu były chóry „Melodia” i Barwy podwileńskie i soliści z Wileńszczyzny oraz goście z Polski: Hanna Zajączkiewicz - sopran, Donata Zuliani – alt. Na organach zagrał Michał Kopyciński a całość poprowadziła prof. Honorata Cybula z Instytutu Muzyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Organizacja koncertu jest wynikiem współpracy pracowników Instytutu z lokalnymi zespołami. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej