Mniejszości narodowe na rynku pracy

Od kilku miesięcy Departament Mniejszości Narodowych realizuje projekt „Utwierdzanie przedstawicieli mniejszości narodowych na rynku pracy”. Projekt ma charakter monitoringowy i szkoleniowy.

Antoni Radczenko
Mniejszości narodowe na rynku pracy

Fot. Roman Niedźwiecki

„Badania dotyczące integracji mniejszości narodowych prowadzono dość dawno. Jednak na ich podstawie możemy zaobserwować tylko pewne ogólne tendencje w regionach. Na podstawie badań dotyczących rynku pracy chcemy się dowiedzieć, jak jest w rzeczywistości” – powiedziała zw.lt Vaiva Vėželytė-Pokladova, szefowa oddziału Analizy i Informacji Polityki Mniejszości Narodowych w Departamencie Mniejszości Narodowych. Vėželytė podkreśliła, że departament nie tylko podejmuje działania, gdzie coś źle działa: ,,Po prostu pewne sytuacje trzeba polepszyć, aby działało jeszcze lepiej”.

„Realizację projektu rozpoczęliśmy w lutym br. Projekt realizujemy wspólnie z partnerami, ponieważ zakładał uczestnictwo organizacji pozarządowych – Dom Wspólnot Narodowych oraz Instytut Integracji Socjalnej” – poinformowała przedstawicielka departamentu.

W ramach projektu zostanie stworzona Metodyka monitoringu utwierdzania się przedstawicieli mniejszości narodowych na rynku pracy. „W ramach metodyki zostaną wyłonione wskaźniki, które później będziemy mogli wykorzystywać przy ocenie sytuacji na rynku pracy” – zaznaczyła Vėželytė

Równolegle będą prowadzone również szkolenia. „Szkolenia będą prowadzone w kilku kierunkach. Pierwsze to monitoring mediów oraz szkolenia dla przedstawicieli samych mediów. Jeśli w mediach pojawi się negatywna informacja dotycząca mniejszości narodowych to od razu ma pojawić się odpowiednia reakcja. Będą też szkolenia dla przedstawicieli mniejszości narodowych dotyczące utwierdzenia się na rynku pracy. Przykładowo będziemy uczyli, dokąd mają zwracać się o pomoc lub gdzie będą mogli uzupełnić luki zawodowe” – wytłumaczyła Vėželytė

Projekt będzie realizowany trzy lata.

PODCASTY I GALERIE