Mniejszość polska w Czechach: Borykamy się z bardzo podobnymi problemami

"Priorytetowymi zagadnieniami mniejszości polskiej w Czechach jest sprawa Ustawy o mniejszościach narodowych, Ustawa o szkolnictwie, dwujęzyczne napisy" - na poniedziałkowej  konferencji "System oświaty mniejszości narodowych na Litwie i w Republice Czeskiej" powiedziała Marta Kmet, dyrektor Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie.

zw.lt
Mniejszość polska w Czechach: Borykamy się z bardzo podobnymi problemami

Fot. Dorota Skoczyk

Słowo wstępne na konferencji, która miała miejsce w Sejmie Republiki Litewskiej w poniedziałek, powiedział wiceprzewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej Jarosław Narkiewicz, który był również inicjatorem konferencji. „Priorytetem szkolnictwa polskiego na Litwie jest konkurencyjność. Dlatego też można stwierdzić, że polskie szkolnictwo jest na poziomie, bowiem procent absolwentów, wstępujących na uczelnie wyższe w kraju jest większy niż średnia krajowa. Obecnie na studia wyższe wstępuje ponad 70 proc. absolwentów szkół polskich, natomiast średnia krajowa nie sięga 70 proc.” – zaakcentował Jarosław Narkiewicz.

Paliukas: Współpraca międzynarodowa

Przewodniczący sejmowego Komitetu Oświaty, Nauki i Kultury Raimundas Paliukas podkreślił zaś, że w tym momencie jest zwracana szczególna uwaga na współpracę międzynarodową w dziedzinie oświaty. Swoje wystąpienie miał również prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, dogłębnie analizując proces rozwoju szkolnictwa polskiego. Kwiatkowski zaznaczył, że chociaż wprowadzenie ujednoliconego egzaminu z języka litewskiego negatywnie wpłynęło na wyniki maturalne z tego przedmiotu, polskie szkoły obecnie pozostają w czołówce. „Z roku na rok coraz więcej polskich szkół trafia do rankingu najlepszych szkół na Litwie. Dla przykładu, w Wilnie aż 5 polskich szkół średnich (z istniejących 6) trafiło do rankingu 20 najlepszych szkół Wilna. Józef Kwiatkowski również przedstawił pomysł założenia polskich przedszkoli przy szkołach, co mogłoby w pewnym zakresie rozwiązać również problem przepełnionych przedszkoli w stolicy.


Polacy na Zaolziu

Marta Kmet, dyrektor Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie w swoim przemówieniu zaznaczyła, że „troska o szkolnictwo jest podstawowym priorytetem działania instytucji mniejszościowych na Zaolziu, ponieważ właśnie od szkolnictwa zależy, czy mniejszość narodowa będzie w stanie przetrwać”. Przedstawiono również dane statystyczne szkolnictwa polskiego w Czechach. Zanotowano też dosyć znaczny ubytek uczni w polskich szkołach. Dla przykładu, w 1989 roku do polskich szkół średnich na Zaolziu uczęszczało 759 uczni, w 2016 roku zaś 317 uczni. W konferencji wystąpiła również przewodnicząca Stowarzyszenia nauczycieli polskich w Czechach oraz dyrektor szkoły początkowej „Żwirki i Wigury”, a także dyrektor gimnazjum Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie Andrzej Bizoń.

Na konferencji wystąpiła też przedstawicielka wydziału języków obcych Uniwersytetu Pedagogicznego Henryka Sokołowska oraz przedstawicielka Centrum rozwoju oświaty Danuta Korkus.

Zastępca przewodniczącego Sejmu RL Jarosław Narkiewicz wspomniał też o potrzebie nowej ustawy o mniejszościach narodowych. Poprzednia Ustawa dotycząca mniejszości została unieważniona w 2010 roku.

PODCASTY I GALERIE