Mniejszość litewska w Polsce boi się likwidacji pisma „Aušra”

W zeszłym tygodniu "Gazeta Wyborcza" opublikowała informację o działaniach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wobec mniejszości narodowych.

Tomasz Otocki
Mniejszość litewska w Polsce boi się likwidacji pisma „Aušra”

Fot. Ewelina Mokrzecka

Urzędnicy bez konsultacji ze środowiskami mniejszości mieli rozdysponować 10 mln złotych dotacji, o pięć milionów mniej niż w latach ubiegłych. Później ministerstwo sprostowało tę informację, wskazując, że ogólne finansowanie działalności mniejszości zostanie nie zmniejszone, a zwiększone o 900 tys. w stosunku do 2016 roku. Mimo to mniejszość litewska w Polsce ma pewne obawy co do swojego funkcjonowania w 2017 roku.

„MSWiA rozdzieliło już 11 189 080 zł na realizację zadań związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Dodatkowo, na projekty, które wpłyną w do Ministerstwa w przyszłym roku pozostawiliśmy kwotę 5 314 920 zł, która w całości zostanie wykorzystana na ich finansowanie” – możemy przeczytać na stronie parlamentarny.pl.

Algirdas Vaicekauskas, przewodniczący Stowarzyszenia Litwinów w Polsce oraz członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w rozmowie z portalem zw.lt wskazuje, że ogólne finansowanie mniejszości litewskiej zmniejszy się o około 40%. „Zdecydowaną większość środków na działalność służącą podtrzymaniu tożsamości narodowej Litwinów w Polsce organizacje litewskie otrzymują z MSWiA. W 2016 roku kwota ta wynosiła ponad 800 tys. zł, w tym roku na dzień dzisiejszy kwota przeznaczona dla mniejszości litewskiej wynosi ponad 500 tys. zł” – mówi Vaicekauskas.
MSWiA obniżyło dotacje na imprezy kulturalne takie jak Zlot Litewskich Zespołów Artystycznych, Festiwal Teatrów Dziecięcych, Festiwal Teatrów Stodolanych, Jarmark Folklorystyczny „Zielna” i inne. Z kolei niektóre imprezy w ogóle nie otrzymały finansowania – wśród nich znalazły się Spotkania Mniejszości Narodowych w Puńsku oraz Święto Rodzin Muzykujących. W wielu przypadkach dotacje są tak małe, że trzeba będzie zrezygnować z organizacji imprez. „Myślę jednak, że uda sie jeszcze wynegocjować większe kwoty, zwłaszcza na te imprezy, które są tradycyjne, jak np. Zlot zespołów litewskich, który  jest organizowany od ponad 50 lat” – mówi przewodniczący Stowarzyszenia Litwinów w Polsce.

Trudna pozostaje także sytuacja miesięcznika „Aušra”. „Kwota na wydanie „Aušry” z MSWiA w 2016 r. wynosiła 280 tys. zł, w tym roku o 40 tys. mniej. To duża zmiana i jeżeli kwota nie będzie podwyższona, będziemy musieli podjąć decyzję o zmniejszeniu wydatków. To skutkowałoby zmniejszeniem częstotliwości wydania, obniżeniem ceny prenumeraty i tym samym mniejszym wkładem środków własnych do projektu. Przy obecnym systemie finansowania, gdzie niezbędny jest 10 procentowy wkład własny,  bylibyśmy zmuszeni do wnioskowania o mniejszą kwotę na wydanie „Aušry”,  za którą nie bylibyśmy w stanie wydawać w ogóle czasopisma. Jednym słowem, jeżeli nie będzie podwyższona kwota, to doprowadzi do likwidacji czasopisma Aušra” – powiedział zw.lt Vaicekauskas.

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce zamierza wystosować pismo do MSWiA z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosków i zwiększenie dotacji. „Wiemy, że Minister dysponuje jeszcze kwotą 5 mln zł, która nie zostały rozdysponowana, a jest przeznaczona na zadania służące podtrzymaniu tożsamości narodowych mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego” – mówi Algirdas Vaicekauskas.

PODCASTY I GALERIE