Mniej pieniędzy na asfaltowanie i remont dróg. Rejony wileński i trocki będą wyjątkiem

Większość samorządów otrzyma mniej funduszy na asfaltowanie żwirówek i remont dróg. Portal 15min.lt donosi, że wyjątek stanowią samorządy rejonów wileńskiego i trockiego, które doczekają większego finansowania niż w roku ubiegłym.

15min.lt
Mniej pieniędzy na asfaltowanie i remont dróg. Rejony wileński i trocki będą wyjątkiem

Największe cięcia – o 41 procent, czyli 1,3 mln euro, dotyczą Poniewieża. Finansowanie dla samorządu jezioroskiego zmniejszyło się o 30 procent – 348 tys. euro.

Od 24 do 29 procent zmniejszy się finansowanie na asfaltowanie żwirówek dla 43 samorządów, cięcia rzędu od 11 do 16 procent będą dotyczyć pozostałych samorządów, w tym rejonu solecznickiego.

Tylko dwa samorządy – rejonów wileńskiego i trockiego otrzymają więcej środków niż w roku ubiegłym – odpowiednio o 0,23 i 0, 18 procent, co w przełożeniu na euro wynosi odpowienio 9 i 2 tysiące.

Według rozporządzenia rządu z roku 2016, oba samorządu automatycznie trafiają na listę samorządów regionu stołecznego, które otrzymują o 2 proc. wyższe finansowanie. Kolejne 2 proc. dodane są z powodu tego, że oba samorządy są na liście otrzymujących dodatkowe finansowanie na drogi lokalne. Poza tym samorządy otrzymują dodatkowe środki z tytułu zamieszkania na ich terytorium mniejszości narodowych. Jak skomentowało Ministerstwo Komunikacji, za rozdysponowanie środków odpowiada Dyrekcja Dróg Samochodowych.

Ogólnie środki na asfaltowanie dróg żwirowych na Litwie zostały zmniejszone o 142 mln euro – w tegorocznym budżecie zostały one rozdysponowane na pieniądze „na dziecko” i inne potrzeby.

PODCASTY I GALERIE