Młodzieżowy workcamp w Butrymańcach

40-osobowa grupa młodzieży z klubów prowadzonych przez Opus Dei z Polski wzięła udział w obozie w Butrymańcach. Warto zaznaczyć, że nie był to zwykły obóz z programem rozrywkowym, tylko workcamp, czyli obóz, którego głównym elementem jest praca.

salcininkai.lt
Młodzieżowy workcamp w Butrymańcach

Fot. salcininkai.lt

– Zwykle to polega na pomocy w budowie czy remoncie jakiegoś ośrodka pomocy społecznej, kościoła, czyli czegoś społecznie użytecznego. Może być to też pomoc osobie starszej, samotnej. To praca formuje człowieka. Głównym celem, jaki przyświeca działalności naszych klubów jest świętość w życiu codziennym. Bycie świętym może przyjmować wiele postaci w naszym życiu, ale wszystkie one sprowadzają się do jednego – dobra. Praca i zwykłe okoliczności są okazją do spotkania z Bogiem, do służenia innym i poprawy społeczeństwa – mówi kierownik obozu Paweł Błażewicz ze Szczecina.

Podczas dwóch tygodni pobytu w rejonie solecznickim młodzież wraz z wychowawcami pracowała przy kościołach w Butrymańcach i Podborzu. To dzięki nim zostały odnowione pomniki na grobach, pomalowane bramy, dzwonnica, krzyże. Ponadto chłopcy z Polski pomogli w pracach porządkowych rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, przeprowadzili dla dzieci z Butrymańc zajęcia z chemii i fizyki, warsztaty dziennikarskie, sekcję kowalstwa. Nieodzowną częścią dnia była modlitwa.

Weekend młodzież z Polski spędziła na biwaku w Puszczy Rudnickiej, gdzie za pośrednictwem Krystyny Sławińskiej zapoznała się z historią i pamiątkami tego zakątka naszego rejonu. Ponadto odbyło się także ognisko z udziałem Gniazd Sokołów z Solecznik i Białej Waki.

PODCASTY I GALERIE