„Młodzież zmienia wieś”

Dla Solecznickiej Lokalnej Grupy Działania październik upłynął pod znakiem realizacji projektu międzynarodowego „Młodzież zmienia wieś”, którego celem był rozwój umiejętności organizacyjnych u młodzieży poprzez kształtowanie nawyków do rozwoju przedsiębiorczości. W jego realizacji wzięła udział młodzież rejonu solecznickiego i Węgorzewa.

salcininkai.lt
„Młodzież zmienia wieś”

W ciągu miesiąca odbyły się dwa spotkania po obu stronach partnerów projektu. Na początku października młodzież z rejonu solecznickiego, reprezentowana przez młodych ludzi z Solecznik, Białej Waki, Janczun i Butrymańc, spędziła dwa tygodnie w ośrodku żeglarskim w Polsce. Od 18 do 31 października młodzież z Węgorzewa przebywała w rejonie solecznickim. W toku pobytu na Litwie polska młodzież uczyła się jazdy konnej w gospodarstwie jeździeckim, spotykała się z miejscowymi przedsiębiorcami i młodzieżą, poznała kulturę i tradycje Wileńszczyzny, zwiedziła rejon solecznicki, Wilno i Troki.

,,Uważam, że zarówno dla naszej młodzieży, tak i dla młodzieży z Węgorzewa projekt był korzystny ze względu na uzyskane kwalifikacje do uprawiania żeglarstwa i jazdy konnej podnoszące ich kompetencje i umiejętności jako potencjalnych przedsiębiorców. Chciałbym serdecznie podziękować za współpracę w realizacji projektu dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, a szczególnie Gienadija Baranowicza i Elwiny Obłoczyńskiej, jak też starosty gminy dziewieniskiej Czesławy Marcinkiewicz i specjalisty wydziału oświaty i sportu administracji samorządu Henryka Danulewicza za organizowanie wycieczek po rejonie” – mówi prezes Solecznickiej Lokalnej Grupy Działania Józef Rybak.

Podsumowaniem pobytu na Litwie i projektu ogólnie było spotkanie w sali administracji samorządu, podczas którego młodzież podzieliła się wrażeniami i zdobytym doświadczeniem

PODCASTY I GALERIE