Młodzież z Polski i Hiszpanii sprzątała Rossę

Grupa wolontariuszy z Polski i Hiszpanii sprząta kwaterę wojskową na Rossie. Młode osoby z Polski w wieku 15 - 22 lat, zrzeszone w szczecińskim klubie Rejs, kontynuują tradycję letnich wypraw, mających na celu niesienie pomocy osobom potrzebującym.

zw.lt
Młodzież z Polski i Hiszpanii sprzątała Rossę

Fot. ZHPnL

Paweł Błażewicz, kierownik grupy powiedział w rozmowie z radiem Znad Wilii, że przez kilka lat wolontariusze jeździli na obozy do Lwowa. Po tym jak w tym kraju wybuchła wojna, przyszła kolej na Litwę. W roku ubiegłym młodzież pomagała we wsi Kowale pod Kownem, oraz spędziła kilka dni w hospicjum błogosławionego księdza Sopoćki w Wilnie.

W tym roku przyjechali do Wilna prosto ze światowych Dni Młodzieży w Krakowie z zaprzyjaźnionym klubem wolontariuszy z Walencji w Hiszpanii.

„Staramy się być tam, gdzie nas potrzebują i oczywiście nawiązywać kontakty międzyludzkie, po to by odbudowywać wspólnotę ludzi dobrej woli” – powiedział Pawł Błażewicz

Dzisiaj wspólnie z wolontariuszami z Polski i Hiszpanii w sprzątaniu kwatery wojskowej uczestniczyły harcerki z hufców Związku harcerstwa polskiego na Litwie.

„Cieszę się, że spotykam się z takimi ludźmi, taką młodzieżą, która pragnie być w Wilnie, pomagać. Cieszy także, że jest możliwość spotkania naszej młodzieży z ludźmi mającymi ideały, które nam też są bardzo potrzebne” – mówi Adam Błaszkiewicz, lider harcerstwa polskiego na Litwie, dyrektor gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie

Międzynarodowy obóz wolontariacki w Wilnie potrwa do 13 sierpnia. Młodzież poza sprzątaniem Rossy przyczyni się do remontu jadłodajni Caritasu w Wilnie. Oprócz pracy mają też program zwiedzania Wileńszczyzny. Jutro zamierzają się udać w pieszą wędrówkę do Mejszagoły.

PODCASTY I GALERIE