Młodzież Niemieża chce mówić o różnorodności i tolerancji

"Uczniowie chcieli złamać stereotypy i mówić o sprawach, które w opinii publicznej są przedstawiane w nieco innym świetle. Myślę, że to się im udało. W filmie widzimy, jak pewne zagadnienia - takie jak tożsamość narodowa czy religijna - widzą sami uczniowie. Mają oni zdecydowanie bardziej pozytywne spojrzenie" - dla zw.lt powiedziała Anna Pawiłowicz-Janczys, jedna z koordynatorek grupy młodzieży z Niemieża, która zrealizowała film "Różni i przez to niepowtarzalni” w ramach projektu "Gyvenu laisvai".

Dorota Skoczyk
Młodzież Niemieża chce mówić o różnorodności i tolerancji

Na planie filmowym/Fot. facebook.com/Gyvenu laisvai - Nemėžis "Vilnija"

Projekt „Gyvenu laisvai” został sfinalizowany na początku listopada. Celem projektu, który trwał ponad rok, jest kształcenie postawy obywatelskiej wśród młodzieży poszczególnych grup narodowościowych, zachęcanie jej do bardziej szczegółowego poznania i rozwoju kultury, unikalnej tożsamości swojego regionu.

Niemież to miejscowość, zamieszkiwana przez przedstawicieli różnych narodowości, kultur, religii. Wszystkie te grupy na co dzień ze sobą współpracują, dyskutują. Uczniowie pokazali to tak, jak oni sami widzą te relacje: bez konfliktów czy konfrontacji ze względu na różnorodność

Młodzież z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu zwyciężyła w kategorii „Wkład w poszukiwanie swojej tożsamości“ za film „Różni i przez to niepowtarzalni”. Głównym koordynatorem zespołu młodzieży jest wicedyrektor Jadwiga Pumpaławiczienie i koordynatorem – pedagog metodyk specjalny, starszy nauczyciel biologii Anna Pawiłowicz-Janczys.

„Głównym motywem filmu „Inny i tym wyjątkowy” jest pokazanie wielokulturowości i różnorodności. Przedstawiona jest też różnorodność poglądów np. na tożsamość. Niemież to miejscowość, zamieszkiwana przez przedstawicieli różnych narodowości, kultur, religii. Wszystkie te grupy na co dzień ze sobą współpracują, dyskutują. Uczniowie pokazali to tak, jak oni sami widzą te relacje: bez konfliktów czy konfrontacji ze względu na różnorodność” – dla zw.lt powiedziała Anna Pawiłowicz-Janczys.

„Różni i przez to niepowtarzalni” to 12-minutowy film, w którym uczniowie polsko-rosyjsko-litewskiego Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu mówią o swojej tożsamości. Mówią o różnorodności, z którą stykają się na co dzień i o tolerancji, która zdaje się być dla nich czymś naturalnym.

W całości film można będzie obejrzeć dopiero po tym, jak materiał projektu „Gyvenu laisvai” zostanie opracowany i pokazany w telewizji LRT. Obecnie jest dostępny jego anons:

„Uczniowie w nakręconym filmie mówią o tym, czy da się pogodzić odmienne poglądy religijne. Opowiadają o tym, jak własną tożsamość rozumieją uczniowie pochodzący z mieszanych rodzin i uczęszczający do klas polskich czy litewskich. W filmie wypowiada się na przykład dziewczyna, która uważa się za Polkę, chociaż w domu mówi w języku rosyjskim, a w szkole w języku litewskim, i nie dostrzega w tym żadnego problemu” – mówi Anna Pawiłowicz-Janczys.

Obecnie grupa młodzieży, która zrealizowała film „Różni i przez to niepowtarzalni” organizuje spotkania w innych szkołach, gdzie jest prezentowany zrealizowany przez nich materiał wideo. Przez to chcą oni również zachęcić inne szkoły do udziału w kolejnej edycji projektu „Gyvenu laisvai”. Planowana jest również publiczna premiera filmu dla społeczności w Niemieżu, w której wziąłby udział również znany litewski reżyser Jonas Ohmanas. Wspólnie ze scenarzystką Teklė Kavtaradzė był on głównym kuratorem grupy młodzieży podczas realizacji filmu przez pół roku.

„Naszą rolą, jako koordynatorów grupy młodzieży, było organizowanie spotkań z wybitnymi osobami, badaczami, artystami, politykami litewskimi. Idea oraz realizacja projektu była w rękach młodzieży, a my chcieliśmy zapewnić im jak najlepsze przygotowanie do pokazania tego, jak oni żyją i odbierają różnorodność w swoim otoczeniu”- dla zw.lt powiedziała Anna Pawiłowicz-Janczys.

„Uczniowie, którzy zrealizowali film „Różni i przez to niepowtarzalni” uczęszczają na co dzień do trójjęzycznej szkoły. Dla nich jest normą to, że ktoś jest Polakiem, ktoś inny Litwinem, Rosjaninem, Białorusinem, Ukraińcem czy Tatarem. Nie widzą w tym problemu. Nawet motto naszej szkoły mówi o tolerancji i szacunku do innego człowieka. Poza tym wiele świąt, studniówek, balów maturalnych i spotkań społeczność polska, litewska i rosyjska organizuje razem. Nie ma żadnego podziału na grupy. Projekt „Gyvenu laisvai” pokazał, że uczniowie z polskich i litewskich klas zgodnie pracowali podczas realizacji filmu” – powiedziała Anna Pawiłowicz-Janczys.

Projekt „Gyvenu laisvai” właściwie zmotywował uczni do bardziej otwartego mówienia o swoich poglądach o inności, otwarciu na innych ludzi, do dzielenia się swoim doświadczeniem

W ramach projektu „Gyvenu laisvai” uczniowie Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego zostali zwycięzcami konkursu Euroscola. Nagrodą główną była wycieczka do Berlina, Brukseli i Amsterdamu na początku grudnia. Jak mówi Anna Pawiłowicz-Janczys, podczas spotkań w Parlamencie Europejskim oraz Centrum Informacji o Unii Europejskiej uczniowie chętnie dzielili się swoim doświadczeniem wielokulturowości, tolerancji, o tym jak to jest zamieszkiwać w wielokulturowej miejscowości. „Projekt „Gyvenu laisvai” właściwie zmotywował uczni do bardziej otwartego mówienia o swoich poglądach o inności, otwarciu na innych ludzi, do dzielenia się swoim doświadczeniem i mówienia o tym, że w Niemieżu jest pod tym względem dobrze” – powiedziała koordynator projektu.

W projekcie „Gyvenu laisvai” uczestniczyło 5 grup uczniów. Była to grupa uczniów z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w rejonie wileńskim, Gimnazjum „Atgimimo” w Wisagini, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach, z Gimnazjum w Rudziszkach w rejonie trockim, Gimnazjum „Žeimena” w Podbrodziu w rejonie święciańskim, zaprezentowało powstałe utwory: 3 filmy, spektakl, szlaki turystyczne. Zaprezentowane prace były oceniane przez komisję ekspertów. W jej skład weszli: prezydent Litewskiego Stowarzyszenia Artystów Kornelijus Platelis (przewodniczący), historyk prof. Alfredas Bumblauskas, reżyser i producent Arūnas Matelis, krytyk filmowy i teatralny Andrius Jevsejevas.

W ramach realizacji projektu „Gyvenu laisvai” w pięciu samorządach Litwy Wschodniej: w rejonie wileńskim, trockim, solecznickim, wisagińskim i święciańskim powstały warsztaty twórcze, podczas których były realizowane pomysły w celu naświetlenia lub łamania stereotypów o tożsamości, przynależności do narodu, postawie obywatelskiej. Młodzież podczas realizacji projektu miała również wiele spotkań z twórcami i specjalistami z różnych dziedzin (historia, nauki polityczne, dziennikarstwo). Dyskutowano na tematy tożsamości narodowej, tolerancji, wielonarodowości oraz wielokulturowości społeczeństwa. Młodzież miała okazję się spotkać, dyskutować i realizować swoje pomysły z V. Bruverisem, dziennikarzem, Przewodniczącym Towarzystwa Alumni Wydziału Historycznego UW, Prezesem Związku Dziennikarzy Litwy D. Radzevičiusem, dziennikarzem R. Valatką, V. Savukynasem, A. Perednisem i E. Jakilaitisem, J. J. Komarem, historykami R. Petrauskasem, A. Bumblauskasem, A. Bubnysem, A. Kulakauskasem, N. Černiauskasem, M. Nefasem, profesorem UW, kierownikiem Instytutu Badań Rynku Pracy B. Grużewskim, politologiem A. Jakubauskasem, artystami z różnych dziedzin, twórcami: S. Parulskis, M. Ivaškevičius, J. Ohmanas, G. Liaudanskas-Svaras, V. V. Landsbergis, Aistė Smilgevičiūtė, T. Kavtaradzė i inni.

Spotkanie finałowe oraz ceremonia wręczenia nagród odbyła się w Pałacu Władców (Valdovų rūmai). Przybyło na nią wielu gości z wyższych instytucji państwowych, a także organizatorzy, pomysłodawcy i sponsorzy projektu. Gala Finałowa wręczenia nagród była filmowana przez ekipę telewizyjną LRT. Opracowany program ukazał się w telewizji dn. 26 listopada.

PODCASTY I GALERIE