Młodzież mieszkająca z rodzicami częściej ogląda rosyjską TV

Polska młodzież woli czytać media rosyjskie i litewskie, a między sobą często porozumiewa się w języku rosyjskim – tak wynika z badań pt. „Wyzwania piśmienności medialnej. Badania nawyków medialnych wśród litewskiej młodzieży” przeprowadzonych przez spółkę TNS we współpracy z Nordycką Radą Ministrów oraz Instytutem Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego.

Antoni Radczenko
Młodzież mieszkająca z rodzicami częściej ogląda rosyjską TV

Fot. YouTube

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa w wileńskim biurze Nordyckiej Rady Ministrów. Dyrektor biura Bo Harald Tillberg podkreślił, że Rada takie badania przeprowadziła również na Łotwie i w Estonii.

„Chcieliśmy zbadać jakie są preferencje medialne wśród młodzieży. Sądzę, że wyniki są interesujące, ponieważ wskazują pewne tendencje. Generalnie, jeśli chodzi o młodzież, to informacje czerpie przede wszystkich z internetu. A mówiąc jeszcze bardziej ściśle, to z mediów socjalnych, takich jak Facebook. Ciekawe, że zarówno młodzież polska i rosyjska informacje czerpie przede wszystkim z litewskich mediów, tylko później zgłębiając temat sięgają do polskich lub rosyjskich źródeł informacyjnych” – podkreślił w rozmowie z dziennikarzami Nerijus Maliukevičius, politolog z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego. 40,7 proc. ankietowanych odpowiedziało, że o wydarzeniach na Litwie lub świecie dowiaduje się z Facebooka. Politolog dodał, że generalnie młodzież nie interesuje się polityką.

TNS: Dlaczego ludzie wybierają takie kanały medialne

Badania zostały przeprowadzone w dwóch grupach narodowościowych: litewskiej oraz mniejszości narodowych (Rosjanie, Polacy, Białorusini). Osoby narodowości litewskiej były badane w Wilnie oraz Radziwiliszkach. Natomiast przedstawiciele mniejszości narodowych były badane w Wilnie, Kłajpedzie oraz Solecznikach. W Kłajpedzie byli to przede wszystkim Rosjanie, w Solecznikach – Polacy, a w Wilnie przedstawiciele trzech narodowości. W każdym mieście były przeprowadzone dyskusje grupowe, w których brało udział od 6 do 7 osób. Badane były osoby od lat 18 do 29.

„Po raz pierwszy przeprowadziliśmy badania metodą jakościowa. Wcześniej były prowadzone badania metoda ilościową, to oznacza, że przepytano dosyć dużą ilość osób. Jednak takie badania nie odpowiadają na pytanie, dlaczego ludzie wybierają takie a nie inne kanały medialne” – oświadczyła Milda Šaltenytė, kierownik badań jakościowych spółki TNS. Co prawda w trakcie badań nie uwzględniono ani wykształcenia, ani statusu socjalnego osób badanych.

Soleczniki: Rosyjska TV i rosyjskojęzyczny tygodnik

Z badań wynika, że mniejszości narodowe w Wilnie przede wszystkim korzystają z internetu. Na drugim miejscu znalazła się telewizja. Zazwyczaj to są albo litewskie, albo rosyjskie kanały. W rejonie solecznickim tendencje są podobne, z tą różnicą, że o ile w Wilnie młodzież nie korzysta z mediów papierowych, to w Solecznikach jest czytany lokalny tygodnik „Šalčios žinios“, który ukazuje się w języku rosyjskim i litewskim. Jest to jedyny lokalny tytuł prasowy.

„Dzisiaj dominującą kulturą jest kultura rosyjska. Nasz rejon zawsze był rejonem wielonarodowym, ale polskiego języka jest coraz więcej. Nasza młodzież poprawnie rozmawia po polsku, litewsku i rosyjsku. Znaczna część rozmawia również po angielsku. Chcemy jednocześnie zachować wielokulturowość oraz wzmocnić pozycję języka polskiego” – tak w 2013 r. w wywiadzie z zw.lt skomentował sytuację mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Vkontakte i yandex

Niestety w rejonie solecznickim polska młodzież nie sięga raczej po polskie media. „Z naszych dyskusji w rejonie solecznickim wynika, że młodzi ludzie nie korzystają z polskich mediów. Co prawda wcześniejsze badania prowadzone metodą ilościowa pokazały, że ludzie znają polskie media, jak na przykład „Znad Wilii” – oświadczył Nerijus Maliukevičius.

Poza tym w rejonie solecznickim są popularne: rosyjska wyszukiwarka internetowa Yandex oraz rosyjski odpowiednik Facebooka – Vkontakte. „Tam jest tak samo, jak w Facebboku, tylko po rosyjsku” – uzasadnił swój wybór Polak z Solecznik.

Respondenci w rejonie solecznickim twierdzili, że pomimo deklarowanej polskiej narodowości na co dzień najczęściej posługują się językiem rosyjskim. „W domu rozmawiamy po rosyjsku” – napisała Polka z rejonu solecznickiego.

Brak zaufania

Przedstawiciele mniejszości narodowych są bardziej sceptyczni, jeśli chodzi o obiektywność mediów, niż ich litewscy rówieśnicy. 59, 8 proc. Rosjan i 59,4 proc. Polaków odpowiedziało, że nie ufa litewskim mediom. Wśród Litwinów takich osób jest zaledwie 19,4 proc. Osobom narodowości litewskiej nie podoba się, że media bardzo często manipulują tytułami.

Zdaniem autorów wpływ na poglądy Polaków i Rosjan ma fakt, że przedstawiciele tych narodów częściej niż Litwini oglądają lub czytają zarówno media litewskie i rosyjskie, gdzie te same wydarzenia są traktowane w kardynalnie inny sposób. „Widzą bardzo zróżnicowaną informację i to powoduje, że tracą zaufanie wobec mediów. (…) Jak widać korzystanie z różnych źródeł nie zawsze wytwarza myślenie krytyczne” – zaznaczył Maliukevičius.

„Ciekawostką jest to, że osoby mieszkające wspólnie z rodzicami są bardziej podatne na rosyjską propagandę, ponieważ osoby starsze częściej oglądają rosyjskie telewizje lub czytają rosyjską prasę” – dodał politolog.

W odróżnieniu od litewskich respondentów Polacy i Rosjanie bardziej interesują się sprawami krajowymi i lokalnymi. „Dla nich ważniejsze jest co się dzieje u nas. Wolą o tym czytać, niż o możliwych zagrożeniach” – wyjaśniła Milda Šaltenytė.

Jednak jeśli chodzi o przedstawianie problemów mniejszości narodowych to zdaniem większości Rosjan i Polaków litewskie media podają obiektywną informację. Tak sądzi 48,5 proc. ankietowanych Rosjan oraz 57,3 proc. Polaków.

Russia Today krytykuje Putina

Kremlowska propaganda ma wpływ nie tylko na przedstawicieli mniejszości narodowych, ale również na rdzennych Litwinów. W przypadku jednak Litwinów Moskwa wpływa poprzez język angielski, który w świadomości zbiorowej nadal jest pewna poznaką obiektywizmu. Dlatego propagandowa rosyjska telewizja „Russia Today” przez Litwinów jest odbierana jako rzetelne źródło informacji.

„Moim zdaniem, spośród rosyjskich kanałów RT, jest najbardziej obiektywny (…) Nie boją się również skrytykować Putina” – napisała osoba narodowości litewskiej mieszkająca w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE