Młodzi dla Rossy 2018

Ambasada RP w Wilnie wraz z Kołem Związku Polaków na Litwie “Wileńska Młodzież Patriotyczna” uczestniczyła dzisiaj w tradycyjnej akcji sprzątania najstarszej wileńskiej nekropolii - “Młodzi dla Rossy 2018”. Do akcji dołączyli też harcerze, dla których, jak sami mówią, pomoc w sprzątaniu najstarszego wilenskiego cmentarza to nie tylko honor, ale też przyjemność.

zw.lt
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej