Młoda Polka z Litwy w gronie laureatów Nagrody Prezydenckiej

Karolina Słotwińska, studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim otrzymała roczne Stypendium Prezydentów Republiki Litewskiej. Jest to jedno z poważniejszych wyróżnień, o które może starać się student.

zw.lt
Młoda Polka z Litwy w gronie laureatów Nagrody Prezydenckiej

Karolina Słotwińska Fot. Roman Niedźwiecki

Co roku Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu przyznaje trzydzieści stypendiów imienia prezydentów Litwy: Griniusa, Smetony, Stulginskisa, Žemaitisa i Brazauskasa. By je otrzymać trzeba mieć celujące wyniki w nauce, dorobek naukowo-badawczy oraz prowadzić aktywność społeczną.

Rywalizacja jest zaciekła, ponieważ o stypendia prezydenckie ubiegają się studenci uczelni wyższych z całego kraju. Karolina Słotwińska jako jedyna wśród filologów je uzyskała. Startowała w kierunku nauk humanistycznych.

 „Tak niesamowite i znaczące osiągnięcie, jakim jest Nagroda im. A. Smetony, niezwykle motywuje do dalszego sięgania tylko wzwyż. Podczas szykowania i składania wniosku odczuwałam bardzo wyraźnie, że działam nie tylko w imieniu własnym, ale też reprezentuję całe Centrum Polonistyczne, a nawet cały Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego” – przyznaje wzruszona K. Słotwińska. 

Studentka docenia ogromny wkład pracowników uczelni, w której od pierwszych dni ,,czuje się w najwłaściwszym miejscu z możliwych”. Szczególnie gronu Centrum Polonistycznego wiele zawdzięcza, a zwłaszcza prof. Krystynie Rutkowskiej.

„Już na II roku studiów Pani Profesor zachęciła mnie do wzięcia udziału w badaniach naukowych w ramach projektu Litewskiej Akademii Nauk, których owocem stało się m.in. uczestnictwo w Rocznej Studenckiej Konferencji Naukowej, Międzynarodowym Seminarium Lingwistyki Kulturowej, podanie do druku kilku artykułów naukowych i wkład w lubelskie badania etnolingwistyczne (badałyśmy z prof. Rutkowską litewski językowy obraz Matki) oraz wiele innych przygód naukowych, które na pewno nie kończą się tylko na tym projekcie” – mówi.

Karolina Słotwińska udowodniła, że Polacy na Litwie też potrafią osiągać sukcesy. Na swym koncie ma Nagrody od premiera S. Skvernelisa (2017), od mera R. Šimašiusa (za akademickie osiągnięcia w dziedzinie filologii, 2017). Poza tym jest zainteresowana metodami tłumaczenia tekstów literackich i artystycznych, jej przekłady mają dość wysoki poziom, są publikowane w różnych wydaniach, zdobywa również nagrody w tej dziedzinie – I miejsce w konkursie dla tłumaczy „Amat Victoria Curam”.

Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego otwiera absolwentom szerokie możliwości kariery. Przede wszystkim Studia na UW charakteryzują dwie cechy: elastyczność i interdyscyplinarność. 50 proc. przedmiotów student może wybrać samodzielnie.

„Studia polonistyczne w tym roku będą wyjątkowe, bo na nich będą zbierali się studenci z innych kierunków. Od tego roku na wydziale filozoficznym startuje kierunek, który się nazywa „Pedagogika Przedmiotu”. Tam są trzy bardzo ważne moduły – pedagogiczny, przedmiot (np. polonistyka) i drugi język (polonista może wybrać angielski, niemiecki albo francuski). Więc do szkoły trafi osoba, która posiada współczesne, odpowiadające wszystkim wymogom europejskim kwalifikacje pedagoga, a też będzie miała uprawnienia do wykładania języka polskiego i innego języka obcego, który wybierze” – mówi prof. Krystyna Rutkowska z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego.

PODCASTY I GALERIE