Minority SafePack. Prawa mniejszości narodowych na Litwie, jak w Danii i Finlandii

W oddziałach i kołach ZPL są zbierane podpisy pod ogólnoeuropejska inicjatywą, której celem jest zagwarantowanie praw autochtonicznym mniejszościom narodowym UE praw podobnych do funkcjonujących w Danii lub Finlandii.

zw.lt
Minority SafePack. Prawa mniejszości narodowych na Litwie, jak w Danii i Finlandii

Fot. Joanna Bożerodska

„W tym celu powstała ogólnoeuropejska inicjatywa obywatelska. Aby postulaty chroniące mniejszości narodowe mogły być przedstawione instytucjom europejskim, potrzebne jest zebranie 1 miliona podpisów oraz w co najmniej 7 krajach europejskich przekroczyć próg. W sześciu państwach: na Węgrzech, na Łotwie, na Słowacji, w Rumunii, Danii i Hiszpanii przekroczono lub zbliżono się do minimalnego progu ilości podpisów wymaganego dla każdego kraju. Na Litwie próg podpisów wynosi 8250. Do tej pory na Litwie zbiórkę podpisów organizowały różne fundacje pozarządowe, jednak zebrano ich niewiele” – napisał na swej stronie internetowej Waldemar Tomaszewski, europoseł oraz prezes oddziału ZPL w rejonie wileńskim.

„Minority SafePack Initiative to pakiet propozycji ustaw, który ma zagwarantować ochronę mniejszości narodowych oraz szereg aktów prawnych UE, umożliwiających wspieranie praw mniejszości, prawa do języka oraz do ochrony kultury. Główne cele inicjatywy można streścić jako: bezpieczeństwo mniejszości narodowych oraz regulacje ustawowe związane z mniejszościami, a w szczególności zagwarantowanie korzystania z języka mniejszości w urzędach państwowych i samorządowych, na kartach wyborczych, w napisach informacyjnych i w życiu publicznym” – dodał Tomaszewski.

Podpisy są zbierane do 28 marca.

Podpis można złożyć przez internet.

PODCASTY I GALERIE