Ministerstwo: Przyznawanie dodatkowych punktów za znajomość polskiego na razie niemożliwe

Wprowadzenie dodatkowych punktów za znajomość języków ojczystych czy obcych mogłaby wejść w życie najszybciej za dwa lata - wynika z odpowiedzi Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy na inicjatywę sejmowej Grupy 3 Maja. Posłowie proponują przyznawanie dodatkowego 0,5 punkta za znajomość języków przy rekrutacji na studia, co miałoby między innymi ułatwić maturzystom należącym do mniejszości narodowych dostanie się na uczelnie litewskie.

zw.lt
Ministerstwo: Przyznawanie dodatkowych punktów za znajomość polskiego na razie niemożliwe

Fot. BNS/Julius Kalinskas

„Zgodnie z art. 59. część 2. Ustawy o nauce i studiach, szkoły wyższe same ustalają warunki rekrutacji. Poinformujemy szkoły wyższe na Litwie o tej propozycji i zachęcimy do jej rozważenia” – napisano w odpowiedzi sygnowanej przez minister oświaty Jurgitę Petrauskienė.

Ministerstwo zwraca także uwagę, że zgodnie z częśćią 1. art. 70. Ustawy o nauce i studiach (redakcja z 24 kwietnia 2012 r.) tryb formowania punktów konkursowych i warunki tworzenia list kandydatów zostały przyjęte przed dwoma laty i nie mogą ulec zmianie, aby nie zostały naruszona zasada uzasadnionych oczekiwań. W 2017 i 2018 roku tryb ten został zatwierdzony w rozporządzeniach ministra oświaty z sierpnia 2015 r.

„Przy omawianiu zasad rekrutacji i formowaniu punktów konkursowych na rok 2019 rozważymy z zainteresowanymi stronami możliwość wprowadzenia oceny znajomości specyficznych języków. Chcąc przyznawać za tę umiejętność dodatkowe punkty ważne jest, aby istniała możliwość obiektywnej i klarownej oceny. Jednocześnie zostanie omówiona także ta kwestia” – odpowiedziało w swoim piśmie Ministerstwo Oświaty i Nauki.

Grupa 3 Maja wysłała propozycję także do premiera Sauliusa Skvernelisa, prezydenta Konferencji Rektorów Juozasa Augutisa, rektora Uniwersytetu Wileńskiego Artūrasa Žukauskasa, rektora Uniwersytetu Technologii w Kownie Petrasa Baršauskasa.

„Mimo że młodzieży wspólnot narodowych zapewnione są szczególnie przychylne warunki do zdobycia wyształcenia średniego w języku ojczystym, niemała część młodzieży uczy się w szkołach litewskich. Po zdobyciu średniego wykształcenia, większość z powodzeniem studiuje na uczelniach wyższych na Litwie, chociaż niemało z nich wyjeżdża do sąsiedniej Polski, gdzie po studiach znajduje pracę i zostaje na stałe. Nie pozwala to na wzmocnienie się pozostałej na Litwie inteligenckiej warstwie wspólnot narodowych, cierpi na tym działalność tych wspólnot oraz ich możliwości efektywnego reprezentowania swoich interesów w instytucjach państwowych i życiu społecznym” – pisali członkowie grupy 3 Maja.

Posłowie są przekonani, że byłoby korzystne dla całego społeczeństwa litewskiego, aby więcej przedstawicieli mniejszości narodowych studiowało na uniwersytetach litewskich. Jak mówi inicjator projektu Andrius Kubilius, z tego bonusu mogliby skorzystać także Litwini, którzy znają przynajmniej jeden język obcy.

PODCASTY I GALERIE