Ministerstwo Oświaty: Więcej przedmiotów po litewsku tylko na własne życzenie

W wywiadzie dla „Verslo žinios“ minister oświaty i nauki Audronė Pitrėnienė powiedziała, że powstał pomysł, aby w szkołach mniejszości narodowych więcej przedmiotów wykładano w języku litewskim.

zw.lt
Ministerstwo Oświaty: Więcej przedmiotów po litewsku tylko na własne życzenie

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Naprawdę nie będzie dużych zmian, po prostu minister rekomenduje więcej uwagi poświęcić tzw „drugiemu modelowi”. W swej wypowiedzi minister mówi o realizacji „drugiego modelu”, aby więcej przedmiotów było w języku litewskim, niż to przewiduje Ustawa o Oświacie” – powiedziała dla Radia „Znad Wilii” Ona Čepulienė z Ministerstwa Oświaty i Nauki.

Obecna ustawa przewiduje, że takie przedmioty, jak historia i geografia Litwy oraz wychowanie obywatelskie, muszą być prowadzone w języku litewskim. Ona Čepulienė wyjaśniła, że drugi model polega na tym, że „na życzenie rodziców lub na życzenie uczniów klas starszych część przedmiotów, które nie są wymienione w ustawie, mogą być wykładane również po litewsku”. Przedstawicielka ministerstwa dodała, że są możliwe różne konfiguracje. Na przykład po litewską będą prowadzone lekcje dotyczące poszczególnych tematów lub nauczanie w języku litewskim byłoby równoległe.

W wywiadzie dla „Verslo žinios“ minister oświaty i nauki Audronė Pitrėnienė powiedziała, że powstał pomysł, aby w szkołach mniejszości narodowych więcej przedmiotów wykładano w języku litewskim.

„Ministerstwo chce przejść do innego modelu nauczania, aby w szkołach mniejszości narodowych proces nauczania był w języku mniejszości narodowych. Nauczanie byłoby prowadzone w języku mniejszości narodowej, z wyjątkiem przedmiotów nauczanych w języku litewskim. Na wniosek rodziców lub uczniów część przedmiotów mogłaby być wykładana w języku litewskim. W ten sposób więcej przedmiotów można byłoby się uczyć w języku litewskim. Inny model jest taki, że proces nauczania byłby organizowany w języku litewskim i nauczanie byłoby prowadzone w języku litewskim i mniejszości narodowych” – wyjaśniła minister.

Pitrėnienė dodała, że trzeba scentralizować przygotowanie i nabywanie podręczników w językach mniejszości narodowych, ponieważ obecnie proces wymiany starych podręczników na nowe odbywa się wolniej, niż zachodzą zmiany w programie szkolnym.

PODCASTY I GALERIE