Ministerstwo Oświaty: Nie otrzymaliśmy skarg co do zajęć organizowanych przez „Gyvenimo menas”

Fundacja "Gyvenimo menas" kontynuuje rozpoczęty wcześniej projekt „Zaangażowanie dzieci i młodzieży w zdrowy i aktywny tryb życia”. W trakcie zajęć w szkole uczniowie poznają techniki walki ze stresem, agresją i napięciem. Projekt doczekał się jednak kontrowersyjnych ocen. Przedstawiciele Ministerstwa Oświaty skomentowali sytuację portalowi zw.lt.

zw.lt
Ministerstwo Oświaty: Nie otrzymaliśmy skarg co do zajęć organizowanych przez „Gyvenimo menas”

Fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Publikujemy komentarz ministerstwa w całości:

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu nie otrzymało żadnych skarg od nauczycieli lub rodziców na temat projektu prowadzonego przez fundację „Gyvenimo menas”.

Projekt był sponsorowany przez Ministerstwo Zdrowia, co oznacza, że został już oceniony przez kompetentnych ekspertów, którzy otrzymali zadanie przejrzeć plan takich zajęć.

Szkoły mogą samodzielnie zapraszać wykładowców z innych instytucji i uczestniczyć w takiego typu projektach. W takim przypadku dyrektorzy szkół odpowiadają za treść szkoleń i przekazywane informacje.

Kiedy do szkół przychodzą przedstawiciele nietradycyjnych wyznań religijnych, w takich przypadkach dyrektor szkoły ponosi wielką odpowiedzialność w związku z oceną wszelkich możliwych korzyści i potencjalnych problemów projektu. Ministerstwo Oświaty zawsze proponuje konsultacje z radą szkolną, społecznością szkolną.

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu poinformowało samorządy, na terenach których znajdują się szkoły, w których projekt jest realizowany, że te placówki mogą odmówić udziału lub kontynuowania zajęć, jeśli, ich zdaniem, są one bezużyteczne lub potencjalnie szkodliwe dla dzieci.

Rodzice uczniów, którzy nie zgadzają się z ideami projektu lub widzą, że jest on sprzeczny z wartościami propagowanymi przez rodzinę, muszą skontaktować się z dyrektorem szkoły lub samorządem i poprosić o wstrzymanie dalszej nauki.

Rodzice uczniów poniżej 14. roku życia powinni zostać poinformowani i otrzymać pisemną zgodę na udział ich dzieci w jednym lub kilku projektach realizowanych przez szkołę.

PODCASTY I GALERIE