Ministerstwo do Cytackiego: Pracownik zajezdni powinien znać język litewski

W opinii Ministerstwa Kultury, obywatel RP Mariusz Cezary Cytacki pracujący w Samorządzie Rejonu Wileńskiego powinien znać język litewski.

BNS
Ministerstwo do Cytackiego: Pracownik zajezdni powinien znać język litewski

Fot. zw.lt

W taki sposób ministerstwo ustosunkowało się do pisma Komisji Europejskiej, do której skargę wniósł Cytacki, w sprawie obowiązkowego złożenia egzaminu z języka litewskiego

Ministerstwo zaznacza, że pracujący, jako starszy kontroler w środkach transportu publicznego Cytacki, zgodnie ze swoimi obowiązkami, powinien spisywać protokoły łamania prawa administracyjnego, tłumaczyć osobie jej prawa i obowiązki, odpowiadać na pytania, dlatego żądanie znajomości języka litewskiego jest wprost proporcjonalne.

Ponadto ministerstwo podkreśla, że po ustaleniu braku posiadania odpowiedniej kategorii z języka litewskiego, Cytacki nie został zwolniony z pracy i nie nałożono na niego karę pieniężną. Wyznaczono jedynie odpowiedni termin do zdania egzaminu państwowego. Cytacki natomiast nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających, że uczęszczał na kursy języka litewskiego, bądź podejmował próby zdania egzaminu, chociaż od wyznaczenia terminu minęło 16 miesięcy.

Cytacki, który jest mężem byłej wiceminister energetyki, Renaty Cytackiej, zwrócił się do KE w sprawie nałożenia kary. W swojej skardze obywatel RP twierdzi, że stawiane wymogi łamią prawo UE.

W lipcu bieżącego roku Departament Prawa Europejskiego przy Ministerstwie Sprawiedliwości otrzymał pismo od EK w tej sprawie, gdzie Bruksela prosi o wskazanie ewentualnych uwag.

Z kolei Ustawa o języku państwowym przewiduje, że pracownicy instytucji państwowych, ponadto urzędnicy, funkcjonariusze policji i in. muszą znać język państwowy w związku z ustanowionymi przez rząd kategoriami językowymi.

PODCASTY I GALERIE