Minister Obrony Narodowej RP M. Błaszczak: Wzmocnienie wschodniej flanki NATO to jedyna metoda odstraszania

„Zgadzamy się, co do zagrożeń, jakie dotyczą wschodniej flanki NATO, które dotyczą Polsk i Litwy. Mamy identyczną ocenę agresywnej polityki rosyjskiej i zgadzamy się co do tego, że wolny świat powinien zrobić wszystko, żeby zatrzymać rosyjską inwazję. Dlatego wspieramy Ukrainę, zabiegamy o to, żeby wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego była wzmacniana. Nasze państwa także dokładają wszelkich starań, żeby zwiększyć nakłady na bezpieczeństwo i obronność” - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej RP podczas wizyty w Wilnie.

gov.pl
Minister Obrony Narodowej RP M. Błaszczak: Wzmocnienie wschodniej flanki NATO to jedyna metoda odstraszania

Fot. BNS/ Paulius Peleckis

W piątek, 13 maja szef MON spotkał się z litewskim ministrem obrony Arvydasem Anušauskasem na trzeciej Litewsko – Polskiej Radzie Ministrów Obrony. Szefowie resortów obrony podpisali wspólne stanowisko dotyczące rozwoju dalszej współpracy wojskowej na rzecz bezpieczeństwa.

„Wolność naszych obu państw jest zagwarantowana wtedy, kiedy będziemy aktywni, kiedy będziemy zabiegać o wzmocnienie naszych sił zbrojnych. Jesteśmy zgodni, że Rosja powinna być obłożona sankcjami. Sankcje te powinny być maksymalnie dotkliwie, żeby nie pozwolić reżimowi na Kremu odbudować swój potencjał. Uzależnianie zachodu Europy od dostaw surowców energetycznych daje pieniądze, które Putin wydaje na zbrojenia. Trzeba obłożyć Rosję maksymalnie dotkliwymi sankcjami, żeby uniemożliwić agresywną politykę Moskwy” – przekonywał w Wilnie minister M. Błaszczak.

„Zasadniczym wyzwaniem, jakie stoi przed państwami wolnego świata jest odstraszanie. Żeby odstraszanie było skuteczne, obecność sił Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance NATO musi być większa i ta obecność musi być stała” – powiedział szef polskiego MON.

Dodał także, że na terenach zajętych przez Rosję Rosjanie dopuścili się zbrodni wojennych.

„Żeby takie zbrodnie nie powtarzały się gdzie indziej, żeby Rosja nie mogła okupować innych państw i burzyć porządku międzynarodowego, musimy wzmocnić siły Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance, to jedyna skuteczna metoda odstraszania” – podkreślił minister M.Błaszczak.

Przypomniał, że takie kraje jak Polska i Litwa nie są jedynie biorcami bezpieczeństwa, ale mają także duży wkład w zapewnianiu bezpieczeństwa całemu sojuszowi.

„Najważniejszym argumentem w tej dziedzinie jest wzrost nakładów na bezpieczeństwo” – zaznaczył. 

Także w opinii szefa MON Litwy zarówno w formacie dwustronnym, jak również na szczeblu NATO należy przygotować odpowiedź na zagrożenia płynące z Rosji.

„Omówiliśmy także sprawy dotyczące szczytu Sojuszu w Madrycie i kwestie związane z siłami rozmieszczonymi na wschodniej flance NATO. Liczymy, że podczas wspomnianego  będą podjęte istotne decyzje dotyczące wzmocnienia obronności i bezpieczeństwa” – mówił Arvydas Anušauskas. 

Szefowie resortów obrony dyskutowali na temat obecnej sytuacji bezpieczeństwa regionie w kontekście trwającej wojny na Ukrainie oraz określili kierunki rozwoju współpracy wojskowej Polski i Litwy na kolejne lata. Omówiono także kwestie wsparcia udzielanego zaatakowanej Ukrainie przez oba państwa.

„Korzystamy wspólnie z programów Unii Europejskiej, np. programu Military Mobilty. Koordynujemy w ramach pracy czterech zespołów nasze działania związane z planowaniem obronnym czy monitorowaniem sytuacji na Morzu Bałtyckim. Koordynujemy również nasze działania związane z uzbrojeniem, które trafia na wyposażenia naszych wojsk. Zdecydowaliśmy o tym, żeby wzmocnić naszą współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa. Tu dzielimy się doświadczeniami oraz pozyskanymi informacjami” – zaznaczył szef polskiego MON.

Minister pytany o akcesję Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego podkreślił, że Polska opowiada się za jak najszybszym przyjęciem tych państw do NATO.

„Jesteśmy entuzjastami, żeby Sojusz Północnoatlantycki został wzmocniony poprzez przystąpienie Finlandii i Szwecji. Z oboma tymi państwami współpracujemy w formacie Unii Europejskiej, ale także w bilateralnych relacjach. Przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO wzmacnia pozycję Polski i Litewy oraz ogranicza możliwości agresywne Rosji. Razem jesteśmy silniejsi i będziemy współpracować. Strona polska jest gotowa do natychmiastowej ratyfikacji traktatu o przystąpieniu zarówno Finlandii, jak i Szwecji do NATO” – podkreślił M.Błaszczak.

Wizyta Ministra Obrony Narodowej RP Mariusza Błaszczaka na Litwie
PODCASTY I GALERIE