Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w Wilnie: Chcemy dawać wyraz dobrej współpracy z Litwą

Swoją wizytę na Litwie rozpoczął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP Wojciech Murdzek. Ma ona na celu podpisanie odnowionej umowy polsko-litewskiej o szkolnictwie wyższym. Dotyczy ona porozumienia w sprawie możliwości studiowania przez obywateli obu państw na partnerskich uniwersytetach oraz wzajemnego uznawania kwalifikacji.

Ewelina Knutowicz
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w Wilnie: Chcemy dawać wyraz dobrej współpracy z Litwą

Wojciech Murdzek/Fot. Roman Niedźwiecki

Wcześniej minister miał spotkanie z przedstawicielami Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie – Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego. Były też prowadzone rozmowy ze środowiskami Polaków aktywnie działających w Wilnie i na terenie Litwy.

W trakcie spotkania z przedstawicielami polskiej mniejszości narodowej zostały poruszone kwestie troski o nauczanie i jego jakość, łącznie z przedstawieniem wyzwań, takich, jak liczba przygotowywanych pedagogów, którzy mogą uczyć fizyki, matematyki czy chemii w polskich szkołach. „Namawiamy władze Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, aby dyskutowały na temat możliwości wprowadzenia kierunków pedagogicznych” – poinformował minister.

Wojciech Murdzek/Fot. Roman Niedźwiecki

„Zdajemy sobie sprawę, że kształcenie w polskich szkołach ma swoje określone wymogi. Obecność Filii UwB w Wilnie powinna być faktem odpowiadającym oczekiwaniom młodych ludzi co do sposobu studiowania, ale też odpowiedzią na rynek pracy” – dodał minister.

Dzisiejsza umowa ministrów edukacji Polski i Litwy dotycząca szkolnictwa, według Murdzka, odzwierciedla to, co się dzieje w obu krajach i pozwala być bardziej precyzyjnymi w dostosowaniu rozwiązań prawnych. „Umowa dotyczy tych wymogów, które trzeba spełniać w trakcie kwalifikacji na wyższe uczelnie. Dotyczy też tytułów naukowych, kwalifikacji zawodowych oraz tytułów w obszarze sztuki” – potwierdził minister. „Jak na Litwie, tak również w Polsce prawie równolegle przeprowadzono duże reformy szkolnictwa. W związku z tym poprzednie umowy nie są już tak precyzyjne, aby umożliwiać uznawanie tytułów naukowych czy kwalifikacji zawodowych. Chcemy, aby podpisana umowa w sposób jednoznaczny kształtowała dzisiejsze realia i dawała wyraz chęci poprawnej współpracy” – powiedział Wojciech Murdzek.

„Sam fakt przygotowania bez większych problemów tej umowy pokazuje, że proces dialogu ze strony litewskiej jest prowadzony ze zrozumieniem. Interesujący jest rozwój tych relacji. Chcemy budować nowe perspektywy możliwej współpracy naukowców litewskich z polskimi. Chcemy więcej akcentów na międzynarodowe zespoły” – tak Murdzek podsumował stosunki resortów oświaty obu krajów.

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP Przemysław Skrodzki poinformował, że nowa umowa dotyczy również uznawania okresu studiów i jest zawierana na 10 lat z automatycznym przedłużeniem. „Jest to nowa umowa, którą zawieramy, ponieważ stan prawny na Litwie i w Polsce wymagał zmian. Bez takiego dokumentu mielibyśmy problemy, jeżeli chodzi o uznawanie dyplomów” – twierdzi dyrektor.

Przemysław Skrodzki/Fot. Roman Niedźwiecki

Murdzek oznajmił, iż umowa jest uniwersalna, czyli dotyczy również absolwentów szkół polskich. „Jest o tyle pojemna, że pozwala szeroko traktować te kwestie” – tłumaczy.

Jeżeli chodzi o studia w języku polskim na Litwie, minister Murdzek podkreślił, że dana wizyta ma służyć pobudzaniu zainteresowania takimi programami wśród absolwentów szkół. „Każda uczelnia przy dużym zainteresowaniu chce wzmacniać kierunki studiów” – uważa polityk.

PODCASTY I GALERIE