Minister krytykuje Samorząd Rejonu Wileńskiego

Minister pracy i spraw socjalnych Algimanta Pabedinskienė skrytykowała władze Samorządu Rejonu Wileńskiego, które zamierzają wybudować nowy dom dziecka.

BNS
Minister krytykuje Samorząd Rejonu Wileńskiego

Fot. Ewelina Mokrzecka

,,Jestem przeciwko, aby otwarto kolejny dom dziecka (…). Ta koncentracja dzieci w jednym miejscu jest nie do przyjęcia, ponieważ te dzieci powinny mieć opiekunów, albo być adoptowane, albo mieszkać z pracownikami socjalnymi, ale we wspólnocie – mieszkaniu, czy w prywatnym domu” – agencji BNS powiedziała Pabedinskienė.

W jej opinii rejon wileńskim jako jedyny, w sytuacji reorganizacji opieki zastępczej, która polega na przenoszeniu pozbawionych opieki do rodzin, chce skupiać domy dziecka w jednym miejscu. Ten model się jednak nie sprawdza, gdyż wyłącza dzieci ze społeczeństwa i nie pozwala na integrację po uzyskaniu pełnoletności.

Pabedinskienė poinformowała ponadto, że ministerstwo wysłało do samorządu list, w którym rekomenduje zmianę planów.
Z kolei Samorząd Rejonu Wileńskiego wskazuje, że w sprawie budowy domu dziecka w Giejsiszkach, zwrócił się do ministerstwa po raz pierwszy w 2011 roku.

W Giejsiszkach mają być wybudowane trzy domki. Koszt budowy w całości poniesie samorząd. Agencji BNS nie udało się skontaktować z mer rejonu wileńskiego Marią Rekść, a zatem nie wiadomo, jakie to będą koszty.

Obecnie 176 dzieci w rejonie wileńskim mieszka w 17 domach opieki, które się znajdują w innych miastach i rejonach.

Ogółem na Litwie w domach dziecka mieszka ponad 3 tys. podopiecznych.

PODCASTY I GALERIE