Miniolimpiada Języka Polskiego: Na drodze do sukcesu

10 maja br. Stowarzyszenie Polonistów na Litwie oraz Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach zorganizowało VIII Miniolimpiadę Języka Polskiego na Litwie. Tradycyjnie przedsięwzięcie ogarnęło swym zasięgiem wszystkie szkoły polskie na Litwie, zaangażowało do udziału uczniów klas ósmych, w których kończy się edukacja na poziomie progimnazjalnym.

zw.lt
Miniolimpiada Języka Polskiego: Na drodze do sukcesu

Do zmagań stanęło, a raczej usiadło, ogółem 40 uczestników przybyłych z rejonu solecznickiego, trockiego, wileńskiego oraz  z Wilna.  

Mottem  tegorocznej Miniolimpiady były  słowa słynnej polskiej pisarki Doroty Terakowskiej: A może wokół człowieka stale dzieją się rzeczy niezwykłe, lecz on ich nie widzi, zajęty swoimi ludzkimi sprawami? Słowa te towarzyszyły uczestnikom od przygotowań do Miniolimpiady aż po  realizację zadań, a także w czasie uroczystości otwarcia i zamknięcia. W ten sposób organizatorzy pragnęli z jednej strony przybliżyć współczesną literaturę polską,  z innej zaś – zachęcić do głębszego odczytywania wątków fantastycznych  tak popularnych w literaturze współczesnej.

Na zadania Miniolimpiady składają się test z zakresu literatury i języka polskiego oraz wypracowanie. W tym roku uczniowie poznali fragment powieści Terakowskiej Córka czarownic zestawiony z fragmentem wywiadu pt. Polowanie na geny przeprowadzonego z prof. Capecchi, genetykiem i biologiem z Utah University, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Teksty łączyła myśl, że wiedza i zdobyte przez człowieka umiejętności (nawet te nadzwyczajne) mają służyć dla dobra ludzkości i nie mogą być wykorzystywane w złych celach. To miało pomóc uczniom w wykonywaniu kolejnego zadania, czyli w napisaniu rozprawki pt. Każdy jest w życiu za kogoś lub za coś odpowiedzialny. 

Laureatami tegorocznej VIII Miniolimpiady Języka Polskiego na Litwie dla klas 8 zostali:

I miejsce  – Mateusz Litwinowicz z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, nauczycielka Bożena Borowska; 

II miejsce – Emilia Kuncewicz zProgimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczycielkaSabina Naruniec;

II miejsce –  Dominika Karasevičiūtė ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie, nauczycielka Olga Wołkowicka;

III miejsce –  Paulina Litwinowicz z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, nauczycielka Bożena Borowska;

III miejsce –  Margarita Anuszkiewicz z Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, nauczycielka Lolita Palkowska-Trumpakais;

III miejsce  – Gabriela Jankowskaja z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, nauczycielka Bożena Bandalewicz.

Wyróżnienia:

Anastasija Kuršūkaitė z Gimnazjum  im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, nauczycielka Aldona Sudenis;

Agnieszka Petrikaitė z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, nauczycielka Renata Slavinskienė;

Gabriela Widuto z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczycielkaBożena Ustjanowska;

Maria Bogdanowiczz Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczycielkaAnna Griškevičienė;

Kornelia Bełanowa z Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie, nauczycielka Bożena Borowska;

Beata Šileikaitė ze Szkoły-Centrum Wielofunkcyjnego w Wesołówce, oddział Gimnazjum im. Stanisława Kostki w Podbrzeziu, nauczycielka Krystyna Śnieżko.

Życzymy uczestnikom Miniolimpiady kolejnych sukcesów, aby za przykładem swoich starszych przyjaciół, np. Sebastiana Salwińskiego, Marty Chmielewskiej, Gabrieli Wojniłło, Tomasza Sokołowskiego i wielu innych uczestników z poprzednich lat, nie spoczęli na laurach i w przyszłości wzięli udział w Olimpiadzie Języka Polskiego na Litwie, a potem godnie reprezentowali Litwę w Warszawie. 

To niezwykłe przedsięwzięcie, które już na trwałe zostało wpisane w kalendarz polskich imprez oświatowych na Litwie, odbyło się nie tylko dzięki wytrwałej pracy polonistów i organizatorów, ale również dzięki szczodrości i hojności poszczególnych instytucji i anonimowych darczyńców. Miniolimpiada była współfinansowana przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Polskie Studio Teatralne w Wilnie, Stowarzyszenie Polonistów na Litwie, Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach, Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego,  Pracownię Kserografii i Światłokopii Erdvetakis.  

PODCASTY I GALERIE