Miniolimpiada Języka Polskiego: Czytanie rozwija

Lubimy się spotykać w tym gronie, bo wszystkim chodzi o to samo. Wszyscy lubią podobne rzeczy i cenią, na podobnych rzeczach wzrastają i podobne wartości wybierają sobie w życiu – powiedziała do uczestników dzisiejszej III Miniolimpiady Języka Polskiego przewodnicząca komisji oceniającej dr Henryka Sokołowska.

Ewelina Mokrzecka

Na dzisiejsze zmagania, które miały miejsce w Szkole Średniej im. J. Lelewela w Wilnie przybyło kilkudziesięciu ośmioklasistów wraz z nauczycielami. Uczniowie za zadanie mieli rozwiązanie testu w oparciu o fragmenty utworu Kornela Matuszyńskiego ,,Bezgrzeszne lata’’ oraz wiersza Zbigniewa Herberta ,,Chciałbym opisać’’. Następnie należało napisać wypracowanie o roli książki w życiu człowieka.

,,Każdy dzień przynosi nam wiele pięknych tekstów. Im człowiek więcej czyta, tym bardziej piękno w tych tekstach zauważa’’ – podzieliła się refleksją z uczniami dr H. Sokołowska oraz dodała, że dzisiejsze wypracowania uczniów mówiły, jak wiele czytają.

W opinii przewodniczącej, najlepsze prace należały jednak do uczniów, którzy czytają polecenia. ,,Poziom prac był różny’’ – oświadczyła dr H. Sokołowska – ,,Warto też pamiętać, że to nauczyciele w dużej mierze kształtują umiejętności i zamiłowania uczniów’’ – dodała.

Komisja nagrodziła 13 uczestników III Miniolimpiady Języka Polskiego. Ustalono sześć głównych miejsc: jedno pierwsze – złoty medal, dwa drugie – srebrne medale, trzy trzecie – brązowe medale. Oprócz tych sześciu osób komisja nagrodziła kolejne sześć osób, które otrzymały dyplomy wyróżnienia. Niespodzianką była też nagroda pocieszenia, którą wręczyła kierownik Centrum Polonistycznego na Uniwersytecie Edukologicznym dr Irena Masojć.

,,Życzę, aby dzisiejsze zwycięstwo i wyróżnienia były początkiem do przygody z językiem polskim’’ – powiedziała dr. I. Masojć.

Przybyłych na olimpiadę uczestników i gości bawił tegoroczny posiadacz brązowego dzwoneczka – zespół teatralny ze Szkoły Średniej im J. Lelewela, który przedstawił spektakl „Na wesoło” oraz tancerze tańca współczesnego.

Złoty medal:

Sebastian Salwiński z Progimnazjum Jana Pawła II

Srebrne medale:

Marta Chmielewska ze Szkoły Średniej im. W. Syrokomli w Wilnie
Ewa Borowska z Gimnazjum A. Mickiewicza w Wilnie

Brązowe medale:

Daniel Bogdziewicz z Gimnazjum w Ejszyszkach
Saulius Andrukonis z Gimnazjum w Ejszyszkach
Beata Achramowicz ze Szkoły Średniej w Mickunach

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej