Mindaugas Norkevičius: Znajomość języka polskiego jest nie tylko atutem, ale też obowiązkiem

Jako założyciel i kierownik Klubu Języka Polskiego i Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie wraz z przyjaciółmi staram się promować język i kulturę polską, gromadzić osoby interesujące się Polską i zachęcać do poznania polskiej literatury, sztuki, kina oraz studiów w Polsce – zw.lt powiedział Mindaugas Norkevičius, uczestnik tegorocznego Programu Staży Parlamentarnych w Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

Małgorzata Aleksandrowicz

Jak oceniasz staż parlamentarny w Sejmie RP?

Staż w polskim parlamencie przyczynił się do mojego rozwoju zawodowego w dziedzinie politologii. Okres był bardzo intensywny. Brałem udział w posiedzeniach Sejmu, w pracach komisji sejmowych, a także w wykładach i seminariach organizowanych przez Uniwersytet Warszawski.

Czemu jeszcze, poza ścisła pracą w Kancelarii Sejmu, poświęciłeś swój czas w ciągu tych trzech miesięcy stażu?

W trakcie stażu odbyłem szereg konsultacji indywidualnych z analitykami nauk politologicznych. Przeprowadzałem wywiady i zbierałem materiały w języku polskim. Wykorzystałem je w swojej pracy magisterskiej, w której zajmowałem się tematyką strategii i kierunków współpracy regionalnej w polskiej polityce zagranicznej.

Równolegle brałem również udział w międzynarodowych konferencjach naukowych we Wrocławiu i w Krakowie, podczas których referowałem swoje badania i przygotowywałem artykuły, które publikowane są w litewskich czasopismach naukowych.

Czy wykorzystasz w przyszłości swoje doświadczenie? W jaki sposób?

Odbycie stażu zdecydowanie wpłynęło na wydajność moich badań. W ciągu tych trzech miesięcy udało mi się dojść do konsensusu i nawiązać kontakty z jednostkami naukowymi w Polsce – w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, które mam nadzieję, przyczynią się do rozwoju współpracy uczelni wyższych Polski i Litwy.

Staż w kancelarii Sejmu dobrze wpłynął na mój rozwój zawodowy i wzbogacił moją wiedzę z zakresu języków obcych i międzynarodowego doświadczenia. Będę dążył do tego, aby wykorzystać zdobytą wiedzę do dalszych swoich badań, ponieważ chcę kontynuować studia doktoranckie w dziedzinie nauk politycznych.

Skąd Twoje zainteresowanie Polską?

Zainteresowanie Polską, językiem polskim i kulturą zacząłem najbardziej rozwijać po odbytym stażu w Ambasadzie Republiki Litwy w Warszawie, jak również po praktykach w Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i intensywnych językowych kursach letnich na najlepszych polskich uczelniach.

Jako założyciel i kierownik Klubu Języka Polskiego i Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie wraz z przyjaciółmi staram się promować język i kulturę polską, gromadzić osoby interesujące się Polską i zachęcać do poznania polskiej literatury, sztuki, kina oraz studiów w Polsce. Wspieramy również prowadzenie badań polonistycznych.

Uważam, że w dobie, kiedy szeregi naukowców zajmujących się historią polski i tematyką polityki zagranicznej rosną, znajomość języka polskiego jest nie tylko wielkim atutem, ale też obowiązkiem.

Jak oceniasz obecne stosunki polsko-litewskie?

W związku z różną sytuacją wpływów na arenie międzynarodowej można powiedzieć, że stosunki pomiędzy Polską a Litwą są asymetryczne. Jest to szczególnie widoczne w latach 2010-2014. Państwa dążą jednak do utrzymania współpracy, kontynuowania projektów oraz świadomych procesów zmian politycznych. Litewskie i polskie partnerstwo strategiczne pozostaje. Jest ono jednak inne, zwolnione zostało tempo, widoczny jest inny poziom ambicji, zróżnicowane są priorytety i interesy narodowościowe.

Obszary współpracy w dziedzinie obrony, bezpieczeństwa, gospodarki i energetyki są znacznie mniej narażone na polityczną dynamikę dwustronnej współpracy. Są one ściśle związane z bezpieczeństwem regionalnym oraz polityką gospodarczą i oparte na dążeniu krajów, by zapewnić bezpieczeństwo ciągłości wspólnoty i w taki sposób zadbać o swoje własne bezpieczeństwo narodowe. Z tych powodów, pragmatyczne interesy narodowe, bliskość geograficzna i wcześniejsze doświadczenia z współpracy decydują o konkretnej ciągłości dwustronnych projektów.

Jakie masz plany na najbliższą przyszłość? Co planuje Twój klub?

Lato spędzę w Warszawie odbywając po raz kolejny praktykę w Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz biorąc udział w kursach językowych organizowanych przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” warszawskiej uczelni.

Klub Języka Polskiego i Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza wraz z partnerami akademickimi z Polski przygotowuje się obecnie do jesiennej międzynarodowej konferencji „Dynamika stosunków Litwy i Polski”, poświęconej 10. rocznicy śmierci Czesława Miłosza.

Mindaugas Norkevičius (ur. 1989) – absolwent studiów magisterskich nauk politologicznych Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Jest też założycielem Klubu Języka Polskiego i Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza na swej uczelni.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej