Wilno i Wileńszczyzna
Antoni Radczenko

Mimo braku decyzji sądu „Piątka” zostanie przeniesiona

Mimo toczącego się postępowania przed Najwyższym Sądem Administracyjnym Szkoła im. Lelewela, czyli legendarna „Piątka”, od 1 września br. zostanie przeniesiona do budynku Szkoły Średniej im. Wiwulskiego.

„Obecnie sprawa toczy się przed Najwyższym Sądem Administracyjnym. Dopóki postępowanie sądowe jest w toku, decyzja stołecznej rady o przeniesieniu Szkoły Średniej im.Lelewela do gmachu szkoły Wiwulskiego jest zawieszona” – powiedziała zw.lt Edyta Zubel, dyrektora polskiej szkoły na Antokolu.

Zubel: Decyzja zależy od sądu

W listopadzie 2015 r. Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny odrzucił skargę rodziców Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela, którzy nie chcieli zgodzić się z decyzją Samorządu Miasta Wilna, aby szkoła przeniosła się z Antokola. Rodzice i administracja od decyzji sądu okręgowego odwołali się do Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy. „Nie wiem, kiedy zostanie podjęta decyzja. To zależy od sądu” – poinformowała dyrektorka szkoły.

Wicemer Wilna Valdas Benkunskas, który jest odpowiedzialny za kwestie oświaty w stolicy, nie zgadza się z poglądem administracji i wspólnoty szkolnej. „Tak, sądy trwają. Nie zajmujemy się prognozami, jaka będzie decyzja sądu. Rada jednak przyjęła decyzję o przeniesieniu Szkoły Lelewela. Sąd nie wstrzymał decyzji rady. Z punktu widzenia formalnego decyzja jest wiążąca. Mówiliśmy jeszcze o tym latem, że szkoła zostanie wyremontowana i zostaną stworzone wszelkie potrzebne warunki do prowadzenia działalności” – oświadczył w rozmowie z zw.lt Benkunskas.

Wicemer dodał, że „od nowego roku szkolnego nauczanie będzie się odbywało w budynku przy ulicy Minties”. Obecnie są przygotowywane wszelkie niezbędne dokumenty i remont rozpocznie się w kwietniu.

Dziwny budżet

Wczoraj rada stołecznego samorządu zatwierdziła budżet na 2016 rok. Na remont wileńskich szkół i przedszkoli w tegorocznym budżecie przewidziano 24 mln 600 tys euro. Na liście wśród polskich szkół znalazła się tylko szkoła im. Antoniego Wiwulskiego.

„Przewidziany jest tylko remont Szkoły im. Wiwulskiego z zamiarem przeniesienia tam szkoły Lelelwela” – powiedział wczoraj dla zw.lt radny AWPL Artur Ludkowski. Jak dodał, inne szkoły również potrzebują remontu. „To już jest pytanie nie do mnie, a do koalicji rządzącej. W ogóle budżet jest dziwny. Deklaracje są takie, że budżet ma być oszczędnościowy. Jednak jeśli zostanie wykonany w 100 proc., to dług samorządu wzrośnie o 25 mln euro. To jest duża kwota. Część radnych z koalicji rządzącej – Aušra Seibutytė-Maldeikienė czy Mark Adam Harold głosowali przeciwko budżetowi” – poinformował radny.

Valdas Benkunskas twierdzi, że lista obiektów szkolnych skierowanych do renowacji, zatwierdziła jeszcze poprzednia rada. „To są obiekty, które otrzymały dofinansowanie na renowację z funduszy unijnych. Jednak od 2013 r. samorząd nie przeznaczał pieniędzy na dofinansowanie renowacji szkół, dlatego te projekty nie były realizowane. Po prostu chcemy zakończyć te obiekty. Umowy podpisała i wyboru dokonała jeszcze poprzednia władza” – wyjaśnił stanowisko samorządu Valdas Benkunskas.

Obecnie Szkoła im. Lelewela liczy 502 uczniów. Gmach Szkoły im. Wiwulskiego jest rozliczony na 456 osób.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!