Mimo braku decyzji sądu „Piątka” zostanie przeniesiona

Mimo toczącego się postępowania przed Najwyższym Sądem Administracyjnym Szkoła im. Lelewela, czyli legendarna „Piątka”, od 1 września br. zostanie przeniesiona do budynku Szkoły Średniej im. Wiwulskiego.

Antoni Radczenko
Mimo braku decyzji sądu „Piątka” zostanie przeniesiona

Fot. Joanna Bożerodska

„Obecnie sprawa toczy się przed Najwyższym Sądem Administracyjnym. Dopóki postępowanie sądowe jest w toku, decyzja stołecznej rady o przeniesieniu Szkoły Średniej im.Lelewela do gmachu szkoły Wiwulskiego jest zawieszona” – powiedziała zw.lt Edyta Zubel, dyrektora polskiej szkoły na Antokolu.

Zubel: Decyzja zależy od sądu

W listopadzie 2015 r. Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny odrzucił skargę rodziców Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela, którzy nie chcieli zgodzić się z decyzją Samorządu Miasta Wilna, aby szkoła przeniosła się z Antokola. Rodzice i administracja od decyzji sądu okręgowego odwołali się do Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy. „Nie wiem, kiedy zostanie podjęta decyzja. To zależy od sądu” – poinformowała dyrektorka szkoły.

Wicemer Wilna Valdas Benkunskas, który jest odpowiedzialny za kwestie oświaty w stolicy, nie zgadza się z poglądem administracji i wspólnoty szkolnej. „Tak, sądy trwają. Nie zajmujemy się prognozami, jaka będzie decyzja sądu. Rada jednak przyjęła decyzję o przeniesieniu Szkoły Lelewela. Sąd nie wstrzymał decyzji rady. Z punktu widzenia formalnego decyzja jest wiążąca. Mówiliśmy jeszcze o tym latem, że szkoła zostanie wyremontowana i zostaną stworzone wszelkie potrzebne warunki do prowadzenia działalności” – oświadczył w rozmowie z zw.lt Benkunskas.

Wicemer dodał, że „od nowego roku szkolnego nauczanie będzie się odbywało w budynku przy ulicy Minties”. Obecnie są przygotowywane wszelkie niezbędne dokumenty i remont rozpocznie się w kwietniu.

Dziwny budżet

Wczoraj rada stołecznego samorządu zatwierdziła budżet na 2016 rok. Na remont wileńskich szkół i przedszkoli w tegorocznym budżecie przewidziano 24 mln 600 tys euro. Na liście wśród polskich szkół znalazła się tylko szkoła im. Antoniego Wiwulskiego.

„Przewidziany jest tylko remont Szkoły im. Wiwulskiego z zamiarem przeniesienia tam szkoły Lelelwela” – powiedział wczoraj dla zw.lt radny AWPL Artur Ludkowski. Jak dodał, inne szkoły również potrzebują remontu. „To już jest pytanie nie do mnie, a do koalicji rządzącej. W ogóle budżet jest dziwny. Deklaracje są takie, że budżet ma być oszczędnościowy. Jednak jeśli zostanie wykonany w 100 proc., to dług samorządu wzrośnie o 25 mln euro. To jest duża kwota. Część radnych z koalicji rządzącej – Aušra Seibutytė-Maldeikienė czy Mark Adam Harold głosowali przeciwko budżetowi” – poinformował radny.

Valdas Benkunskas twierdzi, że lista obiektów szkolnych skierowanych do renowacji, zatwierdziła jeszcze poprzednia rada. „To są obiekty, które otrzymały dofinansowanie na renowację z funduszy unijnych. Jednak od 2013 r. samorząd nie przeznaczał pieniędzy na dofinansowanie renowacji szkół, dlatego te projekty nie były realizowane. Po prostu chcemy zakończyć te obiekty. Umowy podpisała i wyboru dokonała jeszcze poprzednia władza” – wyjaśnił stanowisko samorządu Valdas Benkunskas.

Obecnie Szkoła im. Lelewela liczy 502 uczniów. Gmach Szkoły im. Wiwulskiego jest rozliczony na 456 osób.

PODCASTY I GALERIE