Miksza: Na Litwie istnieje mała świadomość posiadanych praw

Na Litwie istnieje mała świadomość posiadanych praw, a prawa mniejszości są często postrzegane jako pewnego rodzaju przywileje – mówi dr Katarzyna Miksza ekspert w dziedzinie prawa międzynarodowego oraz praw człowieka, docent Uniwersytetu Michała Römera w Wilnie, która  poprowadzi szkolenia o prawach mniejszości narodowych, organizowane przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR).

zw.lt
Miksza: Na Litwie istnieje mała świadomość posiadanych praw

Fot. Roman Niedźwiecki

,,Mówiąc o prawach mniejszości narodowych zazwyczaj wspomina się takie akty prawa międzynarodowego jak: Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych, czy Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. Mówi się zazwyczaj o ochronie praw mniejszości narodowych w ramach ONZ, Rady Europy czy OBWE. Mniej natomiast o Unii Europejskiej, gdyż teoretycznie kwestie te należą do kompetencji państw członkowskich. Już na początku warto podkreślić, że Unia nie ma własnego systemu ochrony praw mniejszości narodowych, jednak zupełne wyłączenie tej problematyki z rozważań nad prawem unijnym nie jest do końca słuszne’’ – w rozmowie z zw.lt powiedziała dr Katarzyna Miksza.

W opinii naukowczyni na Litwie istnieje mała świadomość posiadanych praw, a prawa mniejszości są często postrzegane jako pewnego rodzaju przywileje, które wyróżniają pewną grupę obywateli, co jest bezpodstawne. ,,Nie dotyczy to tylko mniejszości. Również większość obywateli Litwy bardzo często nie wie, jakie ma prawa. Jakie prawa człowieka im przysługują wobec państwa i innych osób. Szkolenia są okazją do podniesienia tej świadomości” – zachęca dr Miksza.

Tłumaczy, że zasadniczą rolę w dziedzinie podnoszenia kwestii ochrony mniejszości w Unii Europejskiej odgrywają jej trzy instytucje: Parlament Europejski, Komisja Europejska oraz Rada Europejska. ,,Instytucją, która pierwsza wykazała zainteresowanie statusem mniejszości narodowych i etnicznych we Wspólnotach Europejskich, był Parlament Europejski. Działania związane z powyższą kwestią po raz pierwszy podjęto w latach 80. XX wieku” – dodaje.

Uczestnicy szkoleń, które kierowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką praw człowieka, będą mogli zapoznać się nie tylko z wiedzą teoretyczną, ale również wezmą udział w zajęciach praktycznych. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

Szkolenie odbędzie się w jęz. angielskim w dniu 23 maja o godz. 10 w Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76, Wilno) w kabinecie nr 305. Zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy szkolenia@efhr.eu do dnia 22 maja. Ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji dostępnych jest pod numerem telefonu: +37069150822.

PODCASTY I GALERIE