Mija termin składania podań do przedszkoli

30 kwietnia jest ostatnim dniem, kiedy rodzice internetowo lub osobiście, będą mogli napisać podanie o przyjęcie ich dziecka do przedszkola. Wszystkie podania trafiają na wspólną listę.

zw.lt
Mija termin składania podań do przedszkoli

Fot. Jelena Moroz

Grupy przedszkolne będą formowane od 1 maja do 1 czerwca. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu do placówki wychowawczej, trzeba będzie dostarczyć niezbędne dokumenty do przedszkola do 1 sierpnia.

Rodzice nie będą musieli, jak dotychczas, co miesiąc przedstawiać informacji o miejscu zameldowania. Trzeba to będzie zrobić tylko dwa razy: w momencie złożenia podania i po sformowaniu grup przedszkolnych, przy podpisaniu umowy.

Samorząd przypomina, że przy formowaniu grup przedszkolnych będą obowiązywały cztery kryteria pierwszeństwa. Zgodnie z pierwszym kryterium pierwszeństwo będą miały dzieci z rodzin wychowujących troje i więcej potomstwa. Drugie kryterium przewiduje pierwszeństwo dla dzieci, których brat lub siostra już uczęszcza do danej placówki. Trzecie kryterium daje prawo pierwszeństwa dzieciom, które wychowuje jedno z rodziców, a czwarte – dzieciom, których jedno z rodziców ma nie więcej niż 40 proc. zdolności do pracy. Kryteria pierwszeństwa mogą być sumowane i są równoważne.

Jeżeli dziecko nie ma prawa pierwszeństwa, listy w przedszkolach będą tworzone według daty złożenia podania według kolejnych trzech kryteriów. Priorytetowo traktowane będą dzieci, zameldowane na terenie przydzielonym do danej placówki, następnie dzieci zameldowane na terenie nie przydzielonym do danego przedszkola, wreszcie dzieci zameldowane w innych samorządach.

Na terenie Wilna działa 118 żłobków-przedszkoli, 7 przedszkoli, 15 szkół-przedszkoli oraz 2 centra wychowawcze dla dzieci. Rocznie samorząd Wilna dofinansowuje przedszkola na sumę 68 mln litów. Rocznie jedno dziecko kosztuje samorząd 6060 litów.

PODCASTY I GALERIE