Mija 10 lat pracy Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza

Właśnie dzisiaj 6 grudnia 2016 roku mija 10 lat od objęcia funkcji Prezydenta Miasta Ełku przez Tomasza Andrukiewicza. Jest to okazja, aby podsumować cały okres służby na rzecz mieszkańców, a więc od końca roku 2006 do 2016 r. Wśród najważniejszych przedsięwzięć są m.in. modernizacje i remonty dróg, chodników, podwórek i zabytków, a także inwestycje w edukację, kulturę fizyczną oraz politykę prorodzinną i ochronę zdrowia.

zw.lt
Mija 10 lat pracy Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza

Dokładnie 6 grudnia 2006 roku Tomasz Andrukiewicz złożył uroczyste ślubowanie i po raz pierwszy objął urząd Prezydenta Miasta Ełku. Warto przypomnieć najważniejsze wydarzenia, podejmowane decyzje oraz inicjatywy, czy zrealizowane inwestycje, które miały wpływ na rozwój i obecny wizerunek naszego miasta.

Jak zaznaczył dziś Prezydent Ełku „wszystkie osiągnięcia oraz znaczący rozwój Ełku, nie byłyby możliwe bez dobrej współpracy z Radą Miasta, współpracownikami, prezesami i dyrektorami miejskich jednostek oraz wszystkimi, którzy z zaangażowaniem pełnią swoją codzienną służbę na rzecz naszego miasta”.

Zdaniem Prezydenta szczególną rolę w tym czasie odegrali sami ełczanie, którzy codziennie od 10 lat zgłaszają swoje pomysły, uwagi dotyczące rozwoju Ełku.

Minione 10 lat, to czas realizacji prawie 200 projektów o łącznej wartości 653 mln zł. Zmiany jakie zaszły w Ełku widać gołym okiem.

Wśród wielu kluczowych dla miasta inwestycji i przedsięwzięć zrealizowanych w Ełku warto wymienić m.in.: otwarcie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, rekultywację starego wysypiska, modernizację sieci wodno-ściekowej aglomeracji Ełk, zakończenie budowy obwodnicy miasta, budowę Parku Naukowo-Technologicznego i kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, otwarcie hali sportowo-widowiskowej, budowę hali przy SP nr 2, budowę ełckiej promenady, rewitalizację parków, podwórek i ełckich kamienic, modernizację stadionu miejskiego oraz EKW czy otwarcie szkoły artystycznej. W Ełku powstały też oczekiwane przez mieszkańców obiekty handlowe: Galeria Handlowa „Brama Mazur” czy Park Handlowy TU i TERAZ.

Miasto stale dba także o zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz stworzenie atrakcyjnych warunków, które zachęcają potencjalnych inwestorów do lokowania swoich firm w mieście. W tym celu m.in. kompleksowo przygotowano i uzbrojono liczne tereny inwestycyjne. Podjęto starania o  rozbudowę infrastruktury drogowej zarówno w samym mieście, jak i dróg prowadzących do Ełku (m.in. starania o korzystny przebieg tras Via Baltica i Rail Baltica). Samorząd zadbał także o informatyzację miasta.

Prezydent podkreślił również, że w ciągu tych 10 lat realizowano część inwestycji, które były zapoczątkowane jeszcze w poprzednich kadencjach prezydenckich. Tak dzieje się też obecnie. Wiele starań oraz inicjatyw podjętych przez prezydenta Tomasza Andrukiewicza umożliwi w przyszłości realizację ważnych przedsięwzięć, z których będą korzystały kolejne pokolenia ełczan.

W poniższym opracowaniu zebrane zostały najważniejsze inwestycje, przedsięwzięcia oraz ciekawostki z latach 2006-2016. Materiał jest podzielony na 15 działów (budżet, fundusze UE, ekologia, zdrowie, drogi i transport, edukacja, sport, turystyka i rekreacja, informatyzacja i bezpieczeństwo publiczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi, kultura, budownictwo, pomoc społeczna i polityka prorodzinna, Odnawialne Źródła Energii, ciekawostki, wspaniali ludzie, którzy odeszli za szybko), w celu lepszego ukazania struktury osiąganych celów i kierunków wielopłaszczyznowego rozwoju Ełku.

PODSUMOWANIE 10 lat pracy Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza:
http://www.elk.pl/files/multimedia/files/f07cd014d5a72e7e03e01ab7ec8d2e18.pdf

PODCASTY I GALERIE