Mieszkańcy Niemenczyna oddali hołd pomordowanym Żydom

"Obecnie mamy w Niemenczynie 5,5 tys. mieszkańców. Wyobraźcie sobie dzisiaj, że pewnego dnia prawie połowa mieszkańców zostaje wywieziona czy rozstrzelana, znika. Powstaje pustka, która paraliżuje życie miasta" - mówił starosta Niemenczyna Mieczysław Borusewicz podczas uroczystości uczczenia mieszkańców miasta narodowości żydowskiej, 76 lat temu zgładzonych na 20. kilometrze szosy Wilno-Święciany. Zostało wówczas zamordowanych ponad 400 osób, czyli prawie wszyscy Żydzi mieszkający w Niemenczynie.

zw.lt
Mieszkańcy Niemenczyna oddali hołd pomordowanym Żydom

Fot. Joanna Bożerodska

Przed wojną Żydzi stanowili blisko 40 proc. populacji Niemenczyna.

„Jako władze miasta musimy im dzisiaj oddać hołd. Zostawili po sobie zabudowania, architekturę, dzięki nim prężnie funkcjonowało życie socjalne miasta, działały sklepiki, apteki, przetwórstwo mleka, mięsa, rynki, instytucje medyczne” – wymieniał Borusewicz.

Zwracając się do zebranych na uroczystości uczniów Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego, starosta podkreślił, że upamiętnienie zamordowanych Żydów jest swego rodzaju lekcją historii.

„Przyszliśmy nie tylko, by zapalić znicze. Ważne jest, abyście jako młode pokolenie wiedzieli, że takie czasy były i zastanowili się, co powinniśmy robić dzisiaj, by takie wydarzenia nigdy się nie powtórzyły”.

Uczniowie w miejscu kaźni odczytali w trzech językach wspomnienia Żydów, którym udało się uratować.

„Młodzież powinna znać historię. Przyszłość można doskonalić dzięki świadomości tego, co się wydarzyło. Jesteście pokoleniem, które będzie budowało przyszłość czasów pokoju. Mam jednak nadzieję, że będziecie pamiętali i opowiadali swoim przyjaciołom, sąsiadom o ofiarach Holocaustu” – mówił Moisej Szapiro, przewodniczący Wspólnoty Żydowskiej Rejonu Święciańskiego, potomek święciańskich Żydów, którego dziadkowie z rodziną – ogółem 7 osób – zostali straceni na poligonie w Małych Święcianach.

Zdaniem Moiseja Szapiro, świadomość prawdy historycznej staje się coraz bardziej wyraźna i na Litwie z każdym rokiem coraz głośniej mówi się o doświadczeniach narodu żydowskiego.

Jak mówi prezes żydowskiej wspólnoty, dzisiaj w rejonie przez niego kurowanym – Niemenczynie, Podbrodziu, Świecianach, Ignalinie, Wisagini mieszkają 72 osoby narodowości żydowskiej.

„Spotykamy się, spędzamy razem święta żydowskie. Jak mówiła przewodnicząca Wspólnoty Żydów Litwy Faina Kukliansky, jeżeli chociaż jeden Żyd został w miasteczku, trzeba się nim zaopiekować, trzeba mu pomóc, żeby jego życie nie było smutne i osamotnione – zauważa Szapiro.

W czasie wojny zginęło 95 proc. Żydów litewskich. W 1994r. Sejm Republiki Litewskiej ogłosił 23 września – datę likwidacji getta wileńskiego – Dniem pamięci ludobójstwa Żydów litewskich.

PODCASTY I GALERIE