Miejsc w przedszkolu nie otrzymało w tym roku 3 tys. wilnian

Miejsc w przedszkolach w tym roku nie ma jeszcze blisko 3 tys. wilnian. Część z nich może zostać jeszcze przyjęta do placówek przedszkolnych w przypadku, jeśli inni rodzice zrezygnują.

BNS
Miejsc w przedszkolu nie otrzymało w tym roku 3 tys. wilnian

Fot. BNS

Według wicemer Wilna Edity Tamošiūnaitė, w trakcie dwóch etapów do stołecznych przedszkoli przyjęto 8 265 dzieci, 1 071 rodzin w trakcie pierwszego etapu nie podpisało umów. Miejsca te otrzymają czekające w kolejce dzieci.

Jak powiedziała wicemer, obecnie jest jeszcze 614 wolnych miejsc w różnych dzielnicach Wilna. Największy popyt jest w dzielnicach Zameczek i Perkūnkiemis. Wlaśnie w tej części miasta jest planowany rozwój placówek przedszkolnych.

„Na miejsca w przedszkolach oczekuje obecnie ok. 3 tys. dzieci, ale około 1,5 tys. z nich uczęszcza do przedszkoli prywatnych. Wśród nich – 530 dzieci, których żaden z rodziców nie ma zadeklarowanego miejsca zamieszkania w Wilnie” – poinformowala wicemer.

Największa kolejka jest do najmłodszych grup – od 1,5 do 3 lat. Na miejsca w takich grupach oczekuje około 2 tys. dzieci.

W Wilnie rodzice mogą skladać podania do kilku przedszkoli jednocześnie. Co miesiąc samorząd przeznacza również 100 euro w ramach rekompensaty za prywatne przedszkole.

PODCASTY I GALERIE