Międzynarodowa konferencja poświęcona kwestii rozstrzygania sporów przed sądem arbitrażowym w Wilnie

Międzynarodowa konferencja poświęcona kwestii rozstrzygania sporów przed sądem arbitrażowym, jako alternatywy dla sądownictwa powszechnego odbędzie się już jutro (21 listopada) w Wilnie.

Mirosława Januszkiewicz
Międzynarodowa konferencja poświęcona kwestii rozstrzygania sporów przed sądem arbitrażowym w Wilnie

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Sądownictwo polubowne, czyli arbitraż to najbardziej uznany i ceniony sposób rozstrzygania sporów na całym świecie. Sądy polubowne są instytucjami niezależnymi od sądów powszechnych, natomiast ich wyroki mają taką samą moc prawną jak wyroki sądów powszechnych.

Sądownictwo arbitrażowe zwykle jest jednoinstancyjne, co pozwala na znaczne skrócenie czasu postępowania oraz obniżenie kosztów związanych z jego prowadzeniem. Suma kosztów postępowania jest znacznie niższa, niż tradycyjnego postępowania sądowego, w dodatku poza opłatami początkowymi koszty rekompensuje także sprawność i szybkość postępowania. Zaletą postępowania arbitrażowego jest jego poufność, co oznacza, że rozpatrywane sprawy nie mają charakteru publicznego

Jak mówi szef Litewskiego Zrzeszenia Arbitrażu Juozas Šatas, arbitraż stanowi niezwykle atrakcyjną alternatywę w stosunku do sądownictwa powszechnego, cieszy się coraz większym uznaniem wśród przedsiębiorców, na Litwie natomiast nie jest szeroko stosowany:

Juozas Šatas

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej