Międzynarodowa konferencja polskich naukowców „Nauka a jakość życia” w Wilnie

W najbliższy czwartek w Wilnie rozpocznie się trzydniowa konferencja polskich naukowców na Litwie "Nauka a jakość życia".

zw.lt
Międzynarodowa konferencja polskich naukowców „Nauka a jakość życia” w Wilnie

Fot. Joanna Bożerodska

Konferencję, która w tym roku odbędzie się po raz 21., organizuje Universitas Studiorum Polona Vilnensis oraz Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy.

„Nauka a jakość życia jest to temat, który dąży do synergii naukowców i artystów, literatów działających na rzecz wartości humanistycznych. Konferencja ma na celu pomóc ludziom podzielić się z kolegami z innych dyscyplin tym, co osiągnęli” – mówi prof. Romuald Brazis, przewodniczący konferencji.

„Dążymy do antycznego modelu, w którym wiara i sprawy boskie nie były oddzielone od nauk przyrodniczych. Dopiero później to naczynie naukowe, filozoficzne zostało rozbite na kierunki i drobne gałązki, w których ludzie się gubią, nie rozumiejąc wzajemnie terminologii. Chcemy wróćić do tego modelu współdziałania ludzi, którzy pracując jako profesjonaliści w różnych dziedzinach, pomagaliby sobie nawzajem i swoim bliźnim w dążeniu do dobra, prawdy, piękna” – podkreśla prof. Brazis.

Konferecnja rozpocznie się w najbliższy czwartek (29 czerwca), mszą świętą w Kaplicy Ostrobramskiej o godz. 15 i potrwa przez trzy dni. Obrady o charakterze otwartym będą się odbywały w sali konferencyjnej hotelu Domus Maria. Ostatnia sesja wyjazdowa odbędzie się w Pałacu Balińskich w Jaszunach.

Udział w konferencji zapowiedziało około 60 naukowców Polaków z Litwy, Polski, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Finlandii.

PODCASTY I GALERIE