Między życiem a śmiercią. Wystawa o Holocauście w Wilnie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Centrum Tolerancji Muzeum Gaona Wielkiego otwarto wystawę pt. „Między życiem a śmiercią, historie ocalonych z Holokaustu”, która została przygotowana przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

zw.lt
Między życiem a śmiercią. Wystawa o Holocauście w Wilnie

Fot. Joanna Bożerodska

Wystawa prezentuje relacje ocalonych i ratujących z Holokaustu z dziesięciu krajów europejskich: Chorwacji, Danii, Francji, Niemiec, Węgier, Litwy, Holandii, Polski, Słowacji i Ukrainy.

Dyrektor Muzeum Gaona Wielkiego rozumie, dlaczego strona polska dużo czasu poświęca Holocaustowi. „Tutaj mieliśmy bardzo ciekawą mieszankę kulturową. Przed wojną w Wilnie mieszkali poeci, dziennikarze, malarze, kompozytorzy pochodzenia żydowskiego i oni wszyscy byli obywatelami Polski” – podkreślił Markas Zingeris.

W litewskiej części wystawy zaprezentowano historie dwóch rodzin: Schochotów i Sofiji Binkienė. Wilno jest już czwartym, po Brukseli, Amsterdamie i Bratysławie, przystankiem na trasie wystawy po Europie, które w litewskiej stolicy prezentowana będzie do 22 marca 2019 r.

Organizatorzy: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Silent Heroes Memorial Center, Centrum Tolerancji Muzeum Gaona Wielkiego w Wilnie; partner: Ambasada RP w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE