MIDAS w Departamencie Mniejszości Narodowych

W październiku Departament Mniejszości Narodowych przy rządzie RL odwiedziła delegacja  Europejskiego Stowarzyszenia Dzienników w Językach Mniejszości oraz Językach Regionalnych  (MIDAS).

MIDAS w Departamencie Mniejszości Narodowych

Pracownicy Departamentu opowiedzieli przedstawicielom MIDAS o własnej działalności.

MIDAS powstał w 2001 r. i łączy 30 mediów w ponad 10 krajów UE.

PODCASTY I GALERIE