Michał Węsławski – pierwszy polski prezydent Wilna

Michał Węsławski jest osobą wielce zasłużoną dla Wilna, aczkolwiek obecnie niezasłużenie zapomnianą. Dzisiaj w DKP odbyła się prezentacja książki poświęconej tej osobie.

zw.lt
Michał Węsławski – pierwszy polski prezydent Wilna

Fot. Joanna Bożerodska

Książkę „Michał Węsławski. Biografia prezydenta Wilna w latach 1905-1916” napisał wybitny znawca historii Wilna Waldemar Wołkanowski, który na co dzień pracuje na Uniwersytecie w Opolu, ale ma wileńskie korzenie.

,,Kocham Wilno, ale staram się patrzeć obiektywnie” – oświadczył na wstępie Wołkanowski.

W trakcie spotkania autor opowiedział o rodzinie Węsławskich, która jest powiązana z Litwą od XVI wieku.

Michał Węsławski, to polski adwokat, który najpierw został radnym, a później na fali odwilży 1905 r. został prezydentem Wilna. Był pierwszym Polakiem, który został prezydentem. Wcześniej miastem rządzili wyłącznie Rosjanie. Polacy kilkakrotnie próbowali przeforsować własnego kandydata, ale władze carskie tego nie aprobowały.

W roku 1906 Węsławski został posłem II Dumy Państwowej, gdzie pełnił funkcję Prezesa Koła Litwy i Rusi. Zmarł wyniku ataku serca 22 sierpnia 1917 roku w Wilnie.

Prezydentem Wilna Węsławski był do roku 1916.

Książkę można nabyć w księgarni Elephas oraz w księgarni w DKP. Cena 13 euro.

PODCASTY I GALERIE