Michał Mackiewicz ukrywa fakt studiowania w moskiewskiej szkole partyjnej

W 1987 r. Michał Mackiewicz otrzymał dyplom z wyróżnieniem Akademii Nauk Społecznych przy CK KPZR w Moskwie, czyli w wyższej szkole partyjnej Związku Radzieckiego. Niestety ten fakt jest ukrywany przez obecnego posła i prezesa ZPL. Nie wspomina o nim ani na stronie Sejmu, ani na stronie Głównej Komisji Wyborczej.

zw.lt
Michał Mackiewicz ukrywa fakt studiowania w moskiewskiej szkole partyjnej

Michał Mackiewicz/ Fot. Joanna Bożerodska

Mackiewicz odmówił komentarza zw.lt. „Co to was obchodzi? Dajcie spokój” – uciął rozmowę prezes ZPL.

Z dokumentów przechowywanych w Litewskim Archiwum Specjalnym (Lietuvos ypatingasis archyvas) wynika, że w latach 1985-87 Michał Mackiewicz był słuchaczem Akademii Nauk Społecznych przy CK KPZR w Moskwie. Akademia powstała w 1946 r., była placówką kształcenia teoretycznego funkcjonariuszy Partii Komunistycznej Związku Radzieckiego.

Michał Mackiewicz był członkiem partii od 1976 roku. Od 1979 r. pracował w dzienniku „Czerwony Sztandar”, początkowo jako korespondent, a od 1984 r. jako kierownik działu propagandy. W 1985 r. został skierowany do Akademii Nauk Społecznych przy CK KPZR, którą ukończył z wyróżnieniem w 1987 roku. W ten sposób Mackiewicz uzyskał wyższe partyjno-polityczne wykształcenie. Po studiach w Moskwie został skierowany do pracy w rosyjskojęzycznym dzienniku „Sowieckaja Litwa” w charakterze zastępcy redaktora naczelnego. W dzienniku pracował do 1990 roku. W 1991 r. założył czasopismo „Magazyn Wileński”.

W 2002 r. został prezesem Związku Polaków na Litwie. Od 2008 r. zasiada w Sejmie RL z ramienia AWPL-ZChR.

Na początku czerwca br. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Fundację ,,Pomoc Polakom na Wschodzie” podczas której zarząd organizacji zaprezentował nieścisłości związane z działalnością ZPL. Ponad 120 dokumentów wraz z potwierdzeniami przelewów z trzech lat zostało zakwestionowanych przez Fundację. W 2014 roku wykryto nieścisłości 21 faktur, w 2015 – 45 faktur i w 2016 – 50. Sprawa dotyczy druku biuletynu ZPL ,,Nasza Gazeta”.

Z prezentacji przedstawionej przez Fundację wynika, że faktury z drukarni w Białymstoku, gdzie drukowano ,,Naszą Gazetę” różniły się od tych, które przedstawiał Zarząd Główny ZPL. W 2014 roku nakład faktur według ZPL wynosił 2 tys. egzemplarzy, nakład według drukarni – 1 tys. egzemplarzy. (w 2015 roku – 3000 tys. egzemplarzy, według drukarni – 1 tys. i w 2016 roku – 4 tys. egzemplarzy, według drukarni – 1 tys.). Koszt druku według faktur ZPL wynosił 1 088 zł, koszt druku według faktur drukarni – od 600 do 863 zł (2015 r. – 1500 zł/881 zł; 2016 r. – 1900 zł/1195 zł). Łączna wartość dotacji niewykorzystanych przez Związek Polaków na Litwie zgodnie z umową w latach 2014-2016 (w tym odsetki liczone do dn. 6.06.2018 r.) według szacunków Fundacji wynosi 127 790,51 zł.

Wobec prezesa ZPL Michała Mackiewicza w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie toczy się postępowanie przygotowawcze. Na razie nie wiadomo, czy Mackiewicz stawił się przed polskim organem ścigania. ,,Żaden grosz w ZPL za mojej kadencji nie zginął. Przyszedłem, żeby odbudować związek. Ta Fundacja niszczyła ZPL przez siedem lat wspólnie z Maciejkiańcem. Zaczęli również od gazety, sprywatyzowali ,,Nasz czas”, żeby zniszczyć. Z przerażaniem widzę w Zarządzie Fundacji tych samych ludzi – architektów tamtego rozbicia” – mówił w rozmowie z zw.lt prezes ZPL.

PODCASTY I GALERIE