Michał Mackiewicz ponownie prezesem ZPL

Delegaci XIV Zjazdu Związku Polaków na Litwie ponownie wybrali na stanowisko prezesa Michała Mackiewicza. 62-letni Mackiewicz, który pełni ten urząd od roku 2002, był jedynym kandydatem.

Małgorzata Kozicz
Michał Mackiewicz ponownie prezesem ZPL

Fot. Małgorzata Kozicz/Aleksander Sudujko

W jawnym głosowaniu za jego kandydaturą opowiedziało się 306 delegatów, jeden był przeciwko, 8 wstrzymało się od głosu.

Wystąpienie sprawozdawcze Mackiewicza zdominowały tematy oświaty polskiej na Litwie, używania języka poslkiego w życiu publicznym, zwrot ziemi i pisownia nazwisk polskich.

Prezes podkreślając, że ostatnio wiele młodych osób angażuje się w pracę związku, wskazał, że jednym z celów dalszej działalności ZPL będzie aktywizacja działalności społecznej wśród młodzieży. Wskazał też na konieczności integracji struktur związkowych.

 Nie potrzebujemy szkoły liderów, liderzy są albo nie, wyłaniają się sami

„Wybrana nowa rada w co najmniej trzeciej części składa się z ludzi bardzo młodych. Tak już jest, że praca tych, którzy dopiero zaczynają, jest bardziej entuzjastyczna, mają oni tę energię, chcą coś robić. Związek potwierdził zwrot na młodziez podczas ubiegłej kadencji, dołączyło do nas kilka tysięcy młodych ludzi. Dzisiaj z trybuny widziałem wiele młodych twarzy, każdy z nich przedstawia 30 osób. Nie potrzebujemy szkoły liderów, liderzy są albo nie, wyłaniają się sami, jednoczą, integrują ludzi” – mówił w rozmowie z zw.lt Michał Mackiewicz.

Dał do zrozumienia, że kadencja, na którą właśnie został wybrany, może być już ostatnia.

„Związek kosztował wiele wysiłku, wiele pracy, mieliśmy trudności, upadki, musieliśmy przeciwstawić się prowokacjom, zorganizowanej działalności ku rozbiciu organizacji. Wszystko nam się udało, wszystko pokonaliśmy. Jesteśmy teraz bardziej doświadczeni. Jeżeli zdrowie pozwoli dociągnąć do końca, z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku po tej kadencji pójdę hodować róże, o czym bardzo marzę” – żartował Mackiewicz.

Po tej kadencji z poczuciem spełnionego obowiązku pójdę hodować róże

Prezes wileńskiego rejonowego oddziału ZPL, prezes AWPL Waldemar Tomaszewski swoim przemówieniu wskazał na zagrożenie rozbijania związku od wewnątrz. „Najbardziej niebezpieczna walka z polskością toczy się w języku polskim” – powiedział Tomaszewski wystepując na zjeździe. Zaznaczył, jednak, że „przeżyliśmy bardziej skomplikowane czasy, obecnie mamy mocną strukturę organizacji, dobre podstawy i jesteśmy w stanie się obronić”.

Jednym z gości Zjazdu ZPL był poseł na Sejm RP Tadeusz Aziewicz.

„Doceniam siłę, doceniam dorobek, doceniam wartość ZPL.  Spektrum działalności tej organizacji jest bardzo szerokie. To i  kwestia budowania reprezentacji parlamentarnej mniejszości polskiej na Litwie, jak też opieka nad grobami polskimi i cała masa inicjatyw kulturalnych” – wymieniał w rozmowie z zw.lt Tadeusz Aziewicz.

„Cieszę się i doceniam, że wielu młodych Polaków wybiera działalność ZPL, ale też związek nie ma i nie powinien mieć monopolu na wyłączność. Widzę też formy organizowania się młodzieży w innych forach i gremiach, to dobrze, to świadczy o tym, że społeczeństwo obywatelskie na Litwie rozwija się, także z udziałem polskiej mniejszości. Cała nadzieja na zmiany w kontekście trudnych relacji polsko-litewskich w mojej ocenie wiąże się ze zmianą pokoleniową. Starsze pokolenie w zbyt dużym stopniu tkwi w okowach stereotypów pochodzących z poprzedniego wieku. Wierzę w młodzież, wierzę w młodych Europejczyków, którzy tu dorastają. Ono tak naprawdę w dłuższym okresie jest w stanie dokonać przełomu” – dodał poseł.

IV Zjazd ZPL za priorytet działalności organizacji na kadencję 2015-2018 uznał szkolnictwo i edukację dzieci i młodzieży w ojczystym języku polskim oraz inne formy inicjatyw upowszechniające język ojczysty. Jako zadania wielkiej wagi wymieniono pielęgnowanie i wspieranie kultury polskiej oraz organizowanie imprez kulturalnych, konferencji naukowych oraz wspieranie środowisk ludzi młodych i ich inicjatyw. Za wyzwanie Zjazd uznał dokumentowanie polskich śladów na Litwie, otoczenie należytą opieką miejsc pamięci narodowej, wyjątkową uwagę poświęcając miejscu urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zułowie.

Uczestnicy zjazdu zaapelowali do duchowieństwa na Litwie o sprawowanie Mszy św. i nabożeństw po polsku wszędzie tam, gdzie jest tego potrzeba oraz stworzenie możliwości nauki religii w języku ojczystym dla chętnych tego Polaków uczęszczających do szkół z litewskim i rosyjskim językiem nauczania.

Podczas zjazdu wiele uwagi poświęcono także kwestiom oświaty.

„ZPL będzie zabiegał o wywiązanie się naszego kraju z zobowiązań międzynarodowych, ujętych w dokumentach bilateralnych i międzynarodowych, w tym Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych” – czytamy w dokumencie, który uchwalili delegaci ZPL.

Najliczniejsza autochtoniczna polska mniejszość narodowa w naszym kraju wciąż oczekuje na rozstrzygnięcie piętrzących się od lat problemów

„Delegaci na XIV Zjazd ZPL uznają, iż na przeciągu 25 lat niepodległej państwowości RL sytuacja społeczności polskiej nie uległa polepszeniu, wręcz odwrotnie. Nie tylko chodzi o antypolskie nastroje w mediach czy wypowiedziach czołowych polityków, ale również o legislacyjne ograniczenia praw mniejszości narodowych. Najliczniejsza autochtoniczna polska mniejszość narodowa w naszym kraju wciąż oczekuje na rozstrzygnięcie piętrzących się od lat problemów” – napisano także w rezolucji zjazdu.

PODCASTY I GALERIE