Metropolita częstochowski Wacław Depo odwiedzi Nową Wilejkę

W najbliższą niedzielę w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Nowej Wilejce mszę św. odprawi metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo.

zw.lt
Metropolita częstochowski  Wacław Depo odwiedzi Nową Wilejkę

Fot. Wikipedia

Informację potwierdził proboszcz nowowilejskiej parafii ks. Wojciech Gorlicki.

„Arcybiskup odwiedzi gościnnie naszą parafię” – poinformował proboszcz.

Msza zostanie odprawiona o godz. 10. Po mszy odbędzie się poświęcenie pojazdów.

Natomiast za miesiąc, 22 sierpnia w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju odbędzie się odpust. Mszę świętą będzie sprawował ks. biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.

Wacław Tomasz Depo jest polskim biskupem i doktorem teologii dogmatycznej. Od 2012 r. jest metropolitą częstochowskim.

Przyszły metropolita urodził się 27 września 1953 w Szydłowcu. W 1972 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu[1]. Święceń prezbiteratu udzielił mu 3 czerwca 1978 w katedrze sandomierskiej biskup Piotr Gołębiowski, administrator apostolski w Sandomierzu.

Magisterium z teologii dogmatycznej uzyskał w 1980 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tamże w latach 1980–1984 kontynuował studia w tym zakresie. W 1982 uzyskał stopień licencjata, a w 1984 stopień doktora na podstawie dysertacji Chrystus kerygmatyczny w nauce M. Koehlera.

PODCASTY I GALERIE