Metropolita częstochowski w Nowej Wilejce: Wiara i rozum unoszą nas ku prawdzie

Parafię Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Nowej Wilejce gościnnie odwiedził i odprawił mszę św. metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo.

Antoni Radczenko
Metropolita częstochowski w Nowej Wilejce: Wiara i rozum unoszą nas ku prawdzie

Fot. Antoni Radczenko

,,Wiara i rozum są dwoma skrzydłami, które unoszą nas ku prawdzie, ku Bogu na którego podobieństwo i obraz stworzony został człowiek. Dlatego Pan Bóg dał swojego syna, aby każdy, kto w niego uwierzy nie zginął, a miał życie wieczne. Bóg po to posłał swojego syna, nie po to, żeby ten świat potępił, żeby ten świat zniszczył w jego złu, kłamstwie, ale po to, żeby nas zbawił” – mówił podczas kazania arcybiskup.

Wiara i rozum są dwoma skrzydłami, które unoszą nas ku prawdzie

Po mszy św., w związku z przypadającym wczoraj Świętem św. Krzysztofa, patrona wszystkich kierowców, metropolita odmówił specjalną modlitwę: ,,Boże Ty mocą swojego słowa stworzyłeś wszechświat. Dajesz człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby te pojazdy, które są dziełem ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu, służyły dobru ludzi”.

Następnie poświęcono pojazdy. W pobliżu kościoła utworzył się korek. Ruch regulowali ministranci oraz wolontariusze.

Przypominamy, że 22 sierpnia w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju odbędzie się odpust. Mszę świętą będzie sprawował ks. biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.

PODCASTY I GALERIE