Metoda konstruktywnej konfrontacji jako sposób radzenia sobie z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów

Metoda konstruktywnej konfrontacji jako sposób radzenia sobie z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów – seria szkoleń doskonalących dla nauczycieli w Wilnie. Najbliższe odbędzie się 11-12 października, przyjmowane są zgłoszenia na szkolenia w późniejszych terminach. Zapraszamy zwłaszcza nauczycieli starszych klas szkół średnich i gimnazjów.

zw.lt
Metoda konstruktywnej konfrontacji jako sposób radzenia sobie z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów

Ludzie są biologicznie zaprogramowani na walkę o władzę i status, konfrontacja jest nieodłączną częścią naszego życia. Konfrontacja występuje w rodzinie, w polityce, w biznesie, w sporcie i niewątpliwie -w szkole i w klasie.

Konfrontacja jest nieuniknioną częścią procesu nauczania, ponieważ jeśli nauczyciel nie przejmie kontroli – przejmą ją uczniowie. Konstruktywna konfrontacja jest strategią radzenia sobie z niepożądanym zachowaniem ucznia, która umożliwia nauczycielowi rozwiązanie sytuacji bez uciekania się do metod autorytarnych czy środków przymusu. Strategia ta, prawidłowo stosowana, może okazać się bardzo efektywnym sposobem radzenia sobie z uczniami tak, by nauczyciel uzyskiwał to, czego chce, jednocześnie zachowując poczucie godności wszystkich stron zaangażowanych w interakcję. Proponowana strategia ma służyć nauczycielom jako inny sposób radzenia sobie z niewłaściwym zachowaniem uczniów, by uzupełnić, a nie zastąpić praktyki już istniejące.

Konfrontacja jest nieuniknioną częścią procesu nauczania, ponieważ jeśli nauczyciel nie przejmie kontroli – przejmą ją uczniowie

„Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji” – to seria szkoleń proponowanych przez Szkolny Punkt Przedmiotów Ojczystych i Fundację Małego Księcia przy dofinansowaniu Ambasady RP w Wilnie. Szkolenie ma na celu zwiększanie umiejętności wychowawczych nauczycieli i innych pracowników szkoły, ukazanie nauczycielom wielorakich uwarunkowań trudnych zachowań dzieci i młodzieży, zwłaszcza związku pomiędzy cechami klimatu społecznego szkoły, a zachowaniami wychowanków; ukazanie wewnątrzszkolnych czynników chroniących, w tym roli wspierającego nauczyciela oraz poszerzenie repertuaru reakcji nauczyciela o nowe, bardziej efektywne metody pracy wychowawczej z uczniem.

Pierwsze szkolenie dla nauczycieli odbędą się dla uczestników projektu „Szkoła bez przemocy na Litwie” realizowanego od stycznia 2011 r. przez Radio ZW i Fundację Małego Księcia z inicjatywy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Głównym celem projektu „Szkoła bez przemocy na Litwie” jest dostarczenie polskim szkołom na Litwie praktycznych narzędzi do budowy szkolnego systemu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy i agresji.

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania przemocy szkolnej jest dostarczanie szkołom konkretnego wsparcia (zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji kadry pedagogicznej, aktywizacja młodzieży), które systemowo zwalczałoby to zjawisko. Dlatego działania zaplanowane w ramach Projektu na Litwie skupiają się na wzmocnieniu kompetencji pedagogów polskich szkół na Litwie.

Zgłoszenia indywidualne i grupowe na szkolenia „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji” przyjmowane są mailowo, pod adresem: [email protected]. Więcej informacji na stronie www.polskaszkola.lt

Zapraszamy zwłaszcza nauczycieli starszych klas szkół średnich i gimnazjów.

PODCASTY I GALERIE